นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ รางวัลหลุยส์ ปาสเตอร์ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นผลจากการประกาศจากคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ  (International Sericulture Comission: ISC)

 

 

          โดยจะมีการมอบรางวัลนี้ในการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลกครั้งที่ 25 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น


          รางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เป็นรางวัลสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการหม่อนไหม ซึ่งจะมีการพิจารณาบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อวงการหม่อนไหม ทุกๆ 3 ปี เป็นรางวัลที่ คณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี เมื่อปี 2545  สำหรับนางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม นับเป็นคนไทยคนที่ 5 ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้