นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงนี้ได้มีพายุเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อาจจะทำให้เกิดเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ จึงได้สั่งการไปยังโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ทุกจังหวัด และสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง เฝ้าระวังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

 

 

 

          รวมทั้งตรวจสอบโครงการก่อสร้างเขื่อนและระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนทั้งที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดแพร่ ไหลลงมายังแม่น้ำยม ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำของแม่น้ำยมบริเวณเมืองสุโขทัยมีระดับสูง ถึงระดับป้องกันน้ำท่วมที่ได้ก่อสร้างไว้ โดยกำชับให้ป้องกันตัวเมืองสุโขทัยให้ได้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และความเสียหายด้านเศรษฐกิจและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย
​​ 

 

 

 

 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ดังนี้
          ​1. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี บริเวณชุมชนบางแก้ว
          ​2. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี บริเวณชุมชนราชธานี
          ​3. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี บริเวณชุมชนพระแม่ย่า
          4. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี บริเวณชุมชนคูหาสุวรรณและชุมชนปากแคว
          ​5. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี บริเวณชุมชนเลอไท
          ​6. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและเทศบาลตำบลบ้านกล้วย
          ​7. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย