นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เกียรติเป็นประธานร่วมกัน ในพิธีเปิดโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยเป็นความร่วมมือของกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง มีพื้นที่โครงการประมาณ 294 ไร่ 1 งาน 95.92 ตารางวา จำนวน 27 แปลง เจ้าของที่ดิน 12 ราย ณ บริเวณบ้านหานบัว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2562 เวลา 14.30 น.