วันที่ 7 ก.ค.2562 ที่สนามมวยชั่วคราว บริเวณสวนสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน "มวยไทยเพื่อสันติสุข" รอบชิงชนะเลิศ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2562

 

 

               โดยมีนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมแข่งขันมวยไทยเพื่อสันติสุข ร่วมกิจกรรม

 

 

               สำหรับการจัดแข่งขัน "มวยไทยเพื่อสันติสุข" ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2562 โดยมีนักมวยจาก 4 จังหวัดชายแดนใต้ เข้าร่วมแข่งขัน คือ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท 8 รุ่น คือ ประเภทสมัครเล่น 4 รุ่น ในรุ่นพิกัด 42 , 45 , 48 และ 54 กิโลกรัม ประเภททั่วไป รุ่นพิกัด 45 , 48, 54 และ 64 กิโลกรัม ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับเข็มขัดและเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ รับเงินรางวัล 7,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันมวยไทยคู่พิเศษ 1 คู่ ระหว่างไทยและมาเลเซีย

 

 

               การแข่งขัน "มวยไทยเพื่อสันติสุข" ได้รับการสนับสนุนจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด เป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างความรัก ความสามัคคี และน้ำใจนักกีฬา ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 

 

               บรรยากาศการแข่งขันข้างสนามมวยไทยเป็นไปอย่างคึกคัก มีกองเชียร์และผู้ชมเป็นจำนวนมากที่ส่งเสียงเชียร์อย่างกึกก้องและสนุกสนาน ซึ่งกีฬามวยไทยถือเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่นำไปใช้ได้ทั้งด้านกีฬาและการต่อสู้ ในปัจจุบันมวยไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ซึ่งกรมพลศึกษามีนโยบายในการส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจะใช้กีฬาเป็นสื่อกลางสร้างสันติสุขในพื้นที่ ช่วยส่งเสริมความรัก ความสามัคคี เพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน