กองทัพอากาศ ประกาศความพร้อมจัดการแข่งขันฮอกกี้นานาชาติ ชิงถ้วยเกียรติยศผู้บัญชาการทหารอากาศ ภายใต้ชื่อรายการ “RTAF INTERNATIONAL HOCKEY 7s FESTIVAL 2019 โดยมีนักกีฬาฮอกกี้ 50 ทีม ทั้งทีมชาย และทีมหญิง จาก 12 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมุ่งหวังพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาและต่อยอดเป็นการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism)

 

 

               เวลา 09.30 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์กีฬา-สวนเฉลิมพระเกียรติฯ กองทัพอากาศ พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฮอกกี้นานาชาติ ชิงถ้วยเกียรติยศผู้บัญชาการทหารอากาศ ภายใต้ชื่อรายการ “RTAF INTERNATIONAL HOCKEY 7s FESTIVAL 2019” โดยมี พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ, พลอากาศตรี ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ในฐานะประธานอนุกรรมการ แผนกฮอกกี้กองทัพอากาศ และประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดการแข่งขันฮอกกี้นานาชาติ, นายอุกฤษฏ์ ป้อทองคำ หัวหน้างานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหัวหิน, นายต่อศักดิ์ สายทอง EVENT MANAGER TRUE ARENA HUA HIN, นายสุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), นางสาวนันทวรรณ โชติวิจิตร กรรมการบริหารฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ร่วมในการแถลงข่าว

 

 

               กองทัพอากาศ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ TRUE ARENA HUA HIN จัดการแข่งขันฮอกกี้นานาชาติ ชิงถ้วยเกียรติยศผู้บัญชาการทหารอากาศ รายการ “RTAF INTERNATIONAL HOCKEY 7s FESTIVAL 2019” ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันฮอกกี้ระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนากีฬา โดยเน้นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในส่วนของการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยมีความโดดเด่นในเรื่องกีฬาเป็นอันดับต้นๆ ของอาเซียน

 

 

               ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาฮอกกี้ ทั้งในระดับกองทัพอากาศ และระดับชาติ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการจัดการแข่งขันในระดับสากล นอกจากนี้ยังสามารถแสวงประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวได้อีกด้วย โดยเลือกพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน เพื่อดึงดูดนักกีฬาฮอกกี้ต่างชาติให้เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันและท่องเที่ยวในโอกาสเดียวกัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอีกทางหนึ่ง

 

 

               สำหรับการแข่งขันฮอกกี้นานาชาติในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันแบบเทศกาลกีฬา (Festival) ที่เน้นความสนุกสนาน และมิตรภาพระหว่างผู้เข้าแข่งขัน โดยมีนักกีฬาฮอกกี้ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 50 ทีม จาก 12 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ ไอซ์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ ปากีสถาน อินเดีย ศรีลังกา ไทย ออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว และ ฮ่องกง โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ TRUE ARENA HUA HIN จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น