เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มปั้นดินไทยประดิษฐ์ และ กลุ่มกล้วยหอมทองอบสูญญากาศ จ.ราชบุรี

 

 

               สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีได้ส่งเสริมอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ โดยส่งเสริมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน โดยในวันนี้ได้เยี่ยมกลุ่มปั้นดินไทยประดิษฐ์ เลขที่ 129/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 

 

               เป็นการรวมกลุ่มจัดทำปั้นดินไทยประดิษฐ์ และได้มีการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความหลากหลายรูปแบบของสินค้า เช่น ต่างหู สร้อยข้อมือ ปากกาหัวแกะ ตุ๊กตาดับถ่านดับกลิ่น เป็นต้น โดยปั้นเป็นตัวแกะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอสวนผึ้ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของสินค้า และยังมีนวัตกรรมการสร้างสรรค์ผลงานโดยการนำส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดสินค้าในรูปแบบผลิตภัณฑ์และมีประโยชน์ใช้สอยด้วย

 

 

               ซึ่งกลุ่มได้รับคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 และได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ในระดับ 3 ดาว ของจังหวัด มีสมาชิกจำนวน 10 คน โดยจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปขายที่ตลาดชุมชน อ.สวนผึ้ง และส่งไปรษณีย์ 8 สาขา ใน 8 จังหวัด สร้างรายได้เสริมให้สมาชิกเดือนละ 5,000 -6,000 บาทต่อคน

 

 

               จากนั้นได้เยี่ยมชมกลุ่มกล้วยหอมทองอบสุญญากาศ เลขที่ 41 หมู่ 3 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยกลุ่มจะรับกล้วยหอมมาจากผู้ว่าจ้าง แล้วสมาชิกในกลุ่มทำการแปรรูปให้เป็นกล้วยหอมอบสุญญากาศ แล้วนำส่งคืนให้กับผู้ว่าจ้าง ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น มีสมาชิกทั้งหมด 7 คน ได้รับการสนับสนุนจากกรมการจัดหางาน อนุมัติเงินกู้เพื่อพัฒนาต่อยอดการผลิต จำนวน 200,000 บาท ในปี 2558 ปัจจุบันผลิตสินค้าส่งขายร้านภูฟ้า สนามบินดอนเมือง และขายในชุมชน สร้างรายได้ให้สมาชิก จำนวน 6,000 บาทต่อคนต่อเดือน