ข่าว

ผู้สูงอายุบ้านบางแค ปลื้มปีติ หลังชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10

ผู้สูงอายุบ้านบางแค ปลื้มปีติ หลังชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10 "72 พรรษา ทศมราชา พัฒนาสังคมยั่งยืน"

11 ก.ค. 2567 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 ภายใต้แนวคิด "72 พรรษา ทศมราชา พัฒนาสังคมยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 5 - 31 ก.ค. 2567 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า วันนี้ (11 ก.ค. 67) คณะผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ได้เดินทางเข้ามาชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีเจ้าหน้าที่ พาเดินเยี่ยมชมทั้ง 8 โซนนิทรรศการ ตั้งแต่ โซนที่ 1 และโซนที่ 2 พระราชประวัติ และพระราชจริยวัตร

ส่วนโซนที่ 3 เป็นนิทรรศการ พระบารมีปกเกล้า สืบสาน รักษา ต่อยอด ด้วยการนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจของหน่วยงานระดับกรมสังกัดกระทรวง พม. ที่ช่วยเหลือดูแลประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  ขณะที่โซนที่ 4 เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ และตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา 

ผู้สูงอายุบ้านบางแค ปลื้มปีติ หลังชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10

 

สำหรับโซนที่ 5 เป็นนิทรรศการ สายธารแห่งพระเมตตา ด้วยการนำเสนอวีดีทัศน์การสัมภาษณ์บุคคล ที่ได้รับพระราชทานการช่วยเหลือ 3 เหตุการณ์สำคัญ ได้แก่

 

  • 1. ร้านข้าวต้มอั้งม้อ จังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิด
  • 2. นักเรียนทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้รับการช่วยเหลือจากเหตุความรุนแรง 

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โซนที่ 6 เป็นนิทรรศการ พระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ ด้วยการนำเสนอโครงการจิตอาสาพระราชทานและโครงการสำคัญของกระทรวง พม. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในนามรัฐบาล

 

โซนที่ 7 เป็นนิทรรศการโคก หนอง นา โมเดล สู่ความยั่งยืน ด้วยการนำเสนอการขับเคลื่อน โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง และโซนที่ 8 ความหมายตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา 

ผู้สูงอายุบ้านบางแค ปลื้มปีติ หลังชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10 ผู้สูงอายุบ้านบางแค ปลื้มปีติ หลังชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10

 

คุณยายวลัยลักษณ์ อยู่แสง กล่าวว่า วันนี้ได้มาชมนิทรรศการของในหลวง รัชกาลที่ 10 ดูแล้วรู้สึกชื่นใจ ได้เห็นพระองค์ท่านตั้งแต่เด็กๆ รู้สึกชอบ รู้สึกรักพระองค์ท่านมาก ทำงานเพื่อประชาชนเพื่อลูก เพื่อหลาน ทำเพื่อคนพิการ ทำเพื่อผู้สูงอายุหลายๆ อย่าง ชื่นใจหมด ขอให้บุญรักษา ขอให้อยู่ยืนยาว

คุณยายปราณี มัดมีสุข กล่าวว่า วันนี้ ได้มาชมนิทรรศการในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งตอนนี้ ยายอายุ 85  ปีแล้ว รู้สึกปลาบปลื้มมาก ตั้งแต่พระองค์ท่านประสูติมาตั้งแต่เล็กๆ เพราะ ยาย จำได้ว่าตอนนั้นยังเป็นนักเรียนอยู่ ยาย ก็สนใจ พระองค์ท่านไปเรียน ไปศึกษาอะไรต่ออะไร ยายก็ติดตามฟังข่าวของพระองค์ท่านเรื่อยๆ จนเดี๋ยวนี้พระองค์ท่านมาปกครองประชาชนชาวไทย แล้ววันนี้ก็มาชมนิทรรศการนี้

ผู้สูงอายุบ้านบางแค ปลื้มปีติ หลังชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10

รู้สึกปลื้มใจมากที่พระองค์ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินเยอะแยะเลย ได้ไปช่วยคนยากคนจน ช่วยไฟไหม้ ช่วยระเบิด นิทรรศการน่าดูมาก ดูแล้วปลื้มใจ และขอให้ พระองค์ท่านมีอายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนต่อไปนานๆ ขอให้พระองค์ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และประชาชนได้อบอุ่นเพราะพระองค์ท่านดูแลทั่วถึงไปหมดเลย

ด้าน คุณยายศนัจจา สุธารณกร กล่าวว่า ดีใจที่ได้เห็นการจัดนิทรรศการในวันนี้ ทำให้ได้รับรู้เรื่องราวของในหลวง รัชกาลที่ 10 ที่พระองค์ท่านได้สืบสาน ต่อยอด ทำให้งานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ดำรงมาไม่สูญเสียไป เพราะพระองค์ท่าน มีคติธรรมที่ว่าสืบสาน รักษา และต่อยอดให้กิจกรรมของในหลวง รัชกาลที่ 9 เจริญก้าวหน้าไป และ ประชาชนหลายจังหวัด ขอบคุณที่มีโครงการ โคกหนองนาโมเดล ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้พืชผลทางเกษตรได้ออกไปสู่โลก

ผู้สูงอายุบ้านบางแค ปลื้มปีติ หลังชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 ภายใต้แนวคิด  "72 พรรษา ทศมราชา พัฒนาสังคมยั่งยืน" ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ก.ค. 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. เปิดทุกวัน ไม่มีวันหยุด ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 

 

 

ข่าวยอดนิยม