ข่าว

ลงทะเบียนซิมการ์ด กสทช. วันสุดท้าย 13 ก.ค. 67 ย้ำ! เพื่อรักษาสิทธิ์

ลงทะเบียนซิมการ์ด กสทช. เน้นย้ำ 13 ก.ค. 67 วันสุดท้ายสำหรับยืนยันตัวตนรักษาสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ลงทะเบียนใช้ซิมการ์ดตั้งแต่ 6 เบอร์ขึ้นไปต่อค่าย ย้ำ เร่งดำเนินการก่อนถูกระงับสัญญาณ

ลงทะเบียนซิมการ์ด กสทช. วันสุดท้าย 13 ก.ค. 67 ย้ำ! เพื่อรักษาสิทธิ์

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันที่ 13 ก.ค. 2567 จะเป็นวันครบกำหนดการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนซิมการ์ด ตั้งแต่ 6-100 เลขหมาย เพื่อระงับยับยั้งการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการกระทำผิดหรือสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย (บัญชีม้า) 

 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอความร่วมมือประชาชนที่ได้ลงทะเบียนเปิดใช้ซิมการ์ดตั้งแต่ 6-100 เลขหมายต่อค่าย ดำเนินการยืนยันตัวตนกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่องทางที่ผู้ให้บริการแต่ละค่ายกำหนด หากเลยระยะเวลาดังกล่าวเลขหมายจะถูกระงับบริการ ไม่สามารถโทรออก ส่งข้อความสั้น (SMS) หรือใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ 

 

ทั้งนี้ จากข้อมูลผู้ให้บริการ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567 มีผู้ใช้บริการดำเนินการยืนยันตัวตนและเลขหมายที่ใช้งานแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,635,407 เลขหมาย จากจำนวนเลขหมายที่เข้าข่ายต้องยืนยันตัวตน 3,981,251 เลขหมาย ซึ่งเลขหมายที่เหลืออีกกว่า 2.3 ล้านเลขหมายจะต้องทำการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 มิฉะนั้นจะเข้าสู่กระบวนการระงับสัญญาณ อย่างไรก็ดีแม้จะถูกระงับบริการแล้ว แต่หากเข้ามายืนยันตัวตนก็จะกลับมาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับรายละเอียดการยืนยันตัวตนลงทะเบียนซิมการ์ด กสทช. ได้ออกประกาศกำหนดให้มีการยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการจำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ลงทะเบียนซิมการ์ดตั้งแต่ 6-100 เลขหมาย และ 2) กลุ่มผู้ลงทะเบียนซิมการ์ด 101 เลขหมายขึ้นไป

 

ในส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียนซิมการ์ดตั้งแต่ 101 เลขหมายขึ้นไปซึ่งครบกำหนดการยืนยันตัวตนเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2567 ขณะนี้มีผู้ใช้บริการได้ทำการยืนยันตัวตนแล้วจำนวนทั้งสิ้น 3,914,057 เลขหมาย จากจำนวนที่เข้าข่ายต้องยืนยันตัวตน 5,078,283 เลขหมาย ซึ่งเลขหมายที่ยังไม่ยืนยันตัวตนได้ถูกระงับบริการแล้ว

 

 

วิธีตรวจสอบลงทะเบียนซิมการ์ดโมบายแบงกิ้ง

กด *179*เลขบัตรประชาชน# โทรออก  

>>> วิธีลงทะเบียนซิมการ์ด

ข่าวยอดนิยม