ข่าว

ด่วน "น้ำประปา" ไม่ไหล คืนนี้ 11 และ 12 ก.ค. 67 เช็กเลย เริ่มเวลาใด พื้นที่ไหน

สำรองน้ำด่วน การประปานครหลวง (กปน.) แจ้ง "น้ำประปา" ไม่ไหล คืนนี้ 11 และ 12 ก.ค. 2567 เช็กเลยเริ่มเวลาใด มีพื้นที่ไหนบ้าง

การประปานครหลวง (กปน.) แจ้ง "น้ำประปา" ไหลอ่อนถึง "น้ำไม่ไหล" ในวันที่ 11 ก.ค. 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และ 12 ก.ค. 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ น้ำประปา อย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องปิดประตูน้ำ โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในหลายพื้นที่ดังต่อไปนี้

 

 

การประปานครหลวง มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนสามเสน ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ 

 

  • ถนนสามเสน ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่แยกซังฮี้ ถึงคลองผดุงกรุงเกษม
  • ถนนราชวิถี ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่แยกซังฮี้ ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ถนนศรีอยุธยา ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสี่เสาเทเวศร์ ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

 

 

น้ำไม่ไหล

 

 

การประปานครหลวง มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร เพื่อเตรียมการตัดบรรจบท่อประธานเดิม เข้ากับท่อประธานชั่วคราวที่วางใหม่ บริเวณถนนจักรวรรดิตัดถนนจักรเพชร ในคืนวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 

  • ถนนเยาวราช ฝั่งทิศใต้ ตั้งแต่แยกวัดตึก ถึงแยกราชวงศ์
  • ถนนจักรวรรดิ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกวัดตึก ถึงเชิงสะพานพระปกเกล้า
  • ถนนมหาจักร ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนเยาวราช ถึงแยกตัดถนนอนุวงศ์
  • ถนนอนุวงศ์
  • ถนนราชวงศ์ ฝั่งทิศตะวันตก ตั้งแต่แยกตัดถนนเยาวราช ถึงท่าเรือราชวงศ์

 

 

น้ำไม่ไหล

 

 

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน" โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ข่าวยอดนิยม