ข่าว

ชาวบ้านมีหวัง สิทธิ์ถือที่ติดเขต ทับลาน ยันอยู่ก่อนอุทยาน ไม่ใช่นายทุนซื้อ

ชาวบ้านพิสูจน์ได้ อยู่มาก่อน ประกาศ อุทยานแห่งชาติทับลาน มีหวัง ได้สิทธิ์ที่ดินติดเขต ยืนยัน ไม่มีใครรุกล้ำเข้าแนวเขตใหม่

11 ก.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีการประกาศแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านดั้งเดิม ยังเป็นเรื่องที่ต้องน่าจับตามองเป็นพิเศษก่อนผลจะสรุปออกมา หลังจากมีการเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ฝั่ง จ.นครราชสีมา และ จ.ปราจีนบุรี ประมาณ 2.6 แสนไร่ ตามแนวเขตที่มีการสำรวจใหม่ตามมติ ครม.ปี พ.ศ.2543 

 

เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว นายบำรุง อยู่เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ได้เปิดเผยว่า "ที่ผ่านมา พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดของของเทศบาลตำบลโนนมสมบูรณ์ มีอยู่รวมกว่า 4 ตารางกิโลเมตร และในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติทับลาน ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าจะเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่น และเท่าที่สืบประวัติย้อนคืน ก็พบว่า มีการตั้งชุมชนมาตั้งแต่ราวปี พ.ศ.2504 อย่างเช่น โรงเรียนประถมศึกษาของชุมชนโนนสมบูรณ์แห่งแรก ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2510 ตนเองเดิมทีก็ได้มารับราชการครูที่โรงเรียนแห่งนี้ เมื่อปี พ.ศ.2522 มีนักเรียนในโรงเรียนกว่า 1,500 คน 

 

ชาวบ้านมีหวัง สิทธิ์ถือที่ติดเขต ทับลาน ยันอยู่ก่อนอุทยาน ไม่ใช่นายทุนซื้อ

นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ราชการ และวัดอีกจำนวนมาก ถือเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นสูง จนได้มีการประกาศเป็นสุขาภิบาลเมื่อปี พ.ศ.2524 ก่อนที่จะมีการประกาศตั้งอำเภอเสิงสางเสียด้วยซ้ำ ซึ่งเวลานั้นตำบลโนนสมบูรณ์อยู่ในพื้นที่อำเภอครบุรี เป็นเวลาไล่เลี่ยกับการประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ว่า สถานที่จุดนี้จะเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ตามที่หลายคนมอง เพราะสภาพพื้นที่จริงนั้น ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่และทำมาหากินมาก่อนการประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เมื่อปี พ.ศ.2524 มานานแล้ว 

 

ชาวบ้านมีหวัง สิทธิ์ถือที่ติดเขต ทับลาน ยันอยู่ก่อนอุทยาน ไม่ใช่นายทุนซื้อ

 

โดยพื้นที่ของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อยู่ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่มีการสำรวจใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2543 ประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างยึดแนวเขตนั้นเป็นหลัก และก็ไม่มีใครการรุกล้ำเข้าไปแล้ว" 

 

ชาวบ้านมีหวัง สิทธิ์ถือที่ติดเขต ทับลาน ยันอยู่ก่อนอุทยาน ไม่ใช่นายทุนซื้อ

 

นายบำรุงฯ กล่าวอีกว่า "ตั้งแต่ที่มีการประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เมื่อปี พ.ศ.2524 การทำงานด้านการพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลฯ ทำได้ยากมาก เนื่องจากติดขั้นตอนการขออนุญาต เพราะมีประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เมื่อขออนุญาตไป การพิจารณาก็ต้องขึ้นอยู่กับทางอุทยานฯ ซึ่งมีข้อระเบียบที่เคร่งครัดและมีข้อจำกัดมากขึ้นไปอีก จึงทำให้ระยะเวลาดำเนินโครงการต่างๆ ยืดเยื้อไม่ทันการ บางโครงการก็ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะขัดระเบียบของกรมอุทยานฯ จึงทำให้ชุมชนและชาวบ้านขาดโอกาสในการพัฒนาส่วนนี้ไป 

 

ดังนั้น การพิจารณาในครั้งนี้ ควรจะต้องพิจารณากันเป็นส่วนๆ ไป เพราะมีหลายพื้นที่ที่ชาวบ้านและชุมชนก่อตั้งมาก่อน อย่างเช่น ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนมสมบูรณ์แห่งนี้ ซึ่งตั้งมาก่อนการจัดสรรที่ดินตามโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อความมั่นคง หรือ พมพ. ให้กับกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย หรือ พมพ. ในยุคคอมมิวนิสต์เสียอีก และยืนยันว่า ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเสิงสางที่มีปัญหากรณีนี้ สามารถจะพิสูจน์ได้ว่า ตัวเองอยู่มาก่อนการประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างแน่นอน

 

นายบำรุง อยู่เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

ข่าวยอดนิยม