ข่าว

“ร.อ.ธรรมนัส” ปัดงัดข้อกระทรวงทรัพย์ฯ

“ร.อ.ธรรมนัส” แจงยังไม่ถึงขั้นตอน ก.เกษตรฯ คลายปมอุทยานแห่งชาติทับลาน ชี้ต้องแยกนายทุน กับ เกษตรกร ปัดงัดข้อกระทรวงทรัพย์ฯ

9 ก.ค.2567 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการคัดค้านการเพิกถอนพื้นที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน จัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชนว่า ขั้นตอนขณะนี้ ไม่ได้อยู่ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ

 

กรณี อุทยานแห่งชาติทับลาน เกิดขึ้นในรัฐบาลหลายยุค แต่มาสรุปเมื่อต้นปี 2566 ในรัฐบาลยุคที่แล้ว เรื่องการปรับแนวเขตปี 2543 หลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องไปดำเนินการโดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ขณะนี้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

 

ขอให้เข้าใจว่า เรื่องดังกล่าว ไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดปัจจุบัน และตนกำกับดูแล สปก. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ สคทช. ซึ่งหาก สคทช. เห็นชอบอย่างไร จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อเห็นชอบให้ สปก.นำไปจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรทำกิน ก็จะนำไปปฏิบัติ

ส่วนจำนวนที่ดินที่ทับซ้อนประมาณ 150,000 ไร่ ในจำนวนนี้พบมีของนายทุน และชาวบ้านนั้น  ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ที่ดินเหล่านี้กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ และจำแนกชัดเจนว่า จุดใดที่ประชาชนร้องเรียนมา ไม่ใช่เหมารวมทั้งหมด จนนำไปสู่การประชุมของการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน หรือ คนช. และย้ำว่า ต้องมีการจำแนกให้ชัดเจนถึงแนวเขตว่าจุดใด ควรอนุอนุรักษ์เป็นป่า จุดใดที่ชาวบ้านอยู่อยู่แล้ว และต้องเข้าใจก่อนว่า กรณีนี้เป็นการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชน มีมาตรการและขั้นตอนอยู่ เพราะฉะนั้นขอให้ใจเย็น ๆ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์อยู่ 

 

ส่วนจะต้องใช้แผนที่ใดในการแบ่งเขตนั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า การบริหารราชการแผ่นดินภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เรื่องนี้หน่วยงานที่จะปฏิบัติ ต้องนำมติที่ผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินเข้าคณะรัฐมนตรี

 

ส่วนการออก สปก.ทับที่อุทยานที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่นั้น ร.อ.ธรรมนัส ยืนยันว่า กระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานปฏิบัติที่ต้องทำตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อเห็นชอบอย่างไร ก็ต้องนำไปปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติก็จะผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ดังนั้นเรื่องนี้ จึงยังไม่ถึงกระบวนการของ สปก. และเป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องดำเนินการและหลังจากที่กรมอุทยานเห็นชอบ จุดใดเป็นกลุ่มนายทุนบุกรุก ก็จะต้องถูกออกหมายจับดำเนินคดีอาญา  ดังนั้นต้องแยกแยะระหว่างผู้ที่กระทำความผิดกฎหมาย กับปัญหาประชาชน และต้องจำแนกให้ใครคือกลุ่มทุน และใครคือเกษตรกร

 

ร.อ.ธรรมนัส ยืนยันว่า กรณีที่เกิดขึ้น ไม่ใช่การงัดข้อกัน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะเรื่องนี้มีการพูดคุยกันตลอด และตนเองก็ได้หารือกับทุกฝ่าย ทั้งรัฐมนตรีและปลัดกระทรวง จึงไม่มีปัญหาใด ๆ และยังไม่ถึงกระบวนการที่ สปก.จะเข้าไปดำเนินการ

 

ส่วนที่ดินที่มีปัญหาที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน มีปัญหามคาบเกี่ยวกับบางรีสอร์ทที่พรรคพลังประชารัฐเคยไปจัดสัมมนาเมื่อปี 2562 และต่อมาก็มีมติมติครม.นั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนไม่ทราบเรื่องนี้

ข่าวยอดนิยม