ข่าว

กทม. บุก 2 ตลาดค้าสัตว์เลี้ยง ลุยตรวจใบอนุญาต หวั่นสวัสดิภาพทั้งคนและสัตว์

"รองผู้ว่าฯกทม." ตรวจสอบใบอนุญาต 2 ตลาดค้าสัตว์เลี้ยง พร้อมกำชับทำให้ถูกต้องภายใน 15 ก.ค. ห่วงสวัสดิภาพทั้งคนและสัตว์

รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าสัตว์เลี้ยงตลาดจตุจักร 2 เขตมีนบุรี และตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) เขตทวีวัฒนา โดยมีนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

 

รองผู้ว่าฯทวิดา กล่าวว่า กรุงเทพมหานครประสานไปยังกรมอนามัย ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว เพื่อความชัดเจนในเรื่องการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ซึ่งได้รับการยืนยันว่า ผู้ประกอบการร้านค้าจะต้องมีทั้งสองใบ คือ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.2 ที่ขอกับกทม. และใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ แบบ ร.10 ซึ่งขอกับกรมปศุสัตว์ 

กทม. ตรวจใบอนุญาตตลาดค้าสัตว์เลี้ยง

โดยวันนี้ลงพื้นที่ตรวจ เนื่องจากในรายละเอียดการขอใบอนุญาตจำเป็นจะต้องทราบถึงสวัสดิภาพของสัตว์ ทั้งเรื่องอาหารการกิน การอยู่อาศัยว่าหนาแน่น หรือเป็นอันตรายกับสัตว์หรือไม่ มีสัตว์พักค้าง หรือนำกลับมากน้อยเพียงใด ตลอดจนการตรวจจุดวางถังดับเพลิง สวิตช์ไฟ และเบรกเกอร์แต่ละจุดว่า ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ 

 

รองผู้ว่าฯทวิดา กล่าวต่อว่า การมาลงพื้นที่ในครั้งนี้ยังถือเป็นการสื่อสารกับผู้ประกอบการร้านค้าว่า ทางกรุงเทพมหานครจะตั้งจุด One Stop Service ที่ตลาดให้ผู้ค้าสัตว์เลี้ยง สามารถมาขอรับใบอนุญาตได้ทั้ง 2 ใบ (อภ.2 และ ร.10) ทั้งนี้เร่งให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการให้แล้วเสร็จทั้ง 2 ตลาด ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม  

ตลาดค้าสัตว์เลี้ยง

อยากให้สำนักอนามัยลงพื้นที่ตรวจสุขภาพของผู้ค้าหรือคนดูแลสัตว์ในพื้นที่ตลาดด้วย เนื่องจากอาจจะสัมผัสกับเชื้อโรคจากสัตว์ได้โดยตรง ซึ่งฝุ่นละอองจากสัตว์ปีกอาจก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ และอยากให้ตรวจการระบายน้ำเสียจากร้านค้าสัตว์เลี้ยงว่าถูกสุขอนามัยหรือไม่

 

จากการลงพื้นที่ตลาดค้าสัตว์เลี้ยงในเขตมีนบุรี พบว่า มีจำนวนแผงค้าสัตว์เลี้ยงทั้งหมด 49 ราย เป็นแผงค้าที่มีใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ แบบ ร.10 เพียง 2 รายเท่านั้น มีสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ อาทิ ปลา นก เป็ด-ไก่ สุนัข แมว ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 8,546 ตัว จำนวนสัตว์ที่มีมากที่สุดคือ ปลาสวยงาม 

 

ส่วนตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) เขตทวีวัฒนา มีจำนวนแผงค้าสัตว์เลี้ยงทั้งหมด 64 ราย ประเภทสัตว์เลี้ยงใกล้เคียงกัน รวมทั้งสิ้น 70,784 ตัว จำนวนสัตว์ที่มีมากที่สุดคือ ปลาสวยงามเช่นเดียวกัน และเป็นแผงค้าที่มีใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ แบบ ร.10 เพียง 14 ราย

ตลาดค้าสัตว์เลี้ยง

ข่าวที่น่าสนใจ