ข่าว

คปนพ. บุกยื่นหนังสือ นายกฯ ตรึง ราคาน้ำมัน "ดีเซล" 30 บาทต่อลิตร

คปนพ. บุกยื่นหนังสือ นายกรัฐมนตรี ช่วยตรึง ราคาน้ำมัน "ดีเซล" 30 บาทต่อลิตร ไม่เห็นผลใน 10 วัน ขู่ยกระดับเรียกร้องขนส่งทั่วประเทศ

กลุ่มภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำมันแพง (คปนพ.) นำโดย นายกฤษณ์ สุริยผล เลขา คปนพ. พร้อมสมาชิกและมวลชนที่ให้การสนับสนุนจำนวน 50 คน เข้ายื่นหนังสือต่อนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ผ่าน นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล โดยขอให้รัฐบาลตรีง ราคาน้ำมัน "ดีเซล" ที่ 30 บาทต่อลิตร

 

 

นายกฤษณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้ประกาศปรับ ราคาน้ำมันดีเซล สูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่องจากที่ผ่านมาตรึง น้ำมันดีเซล ที่ 30 บาทต่อลิตร ปรับสูงขึ้นเกือบ 33 บาทต่อลิตร และดาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นสูง อีก 35 บาทต่อลิตร ได้ส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้น้ำมัน และประชาชนเป็นจำนวนมาก น้ำมันคือ ตันทุนของทุกภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ชาวสวน ชาวไร่ ชาวนา และภาค การขนส่ง ได้รับผลกระทบจากการขึ้น ราคาน้ำมัน และได้ส่งผลกระทบรุนแรงมากทำให้สินค้า และค่าขนส่งราคาแพง

 

ทั้งนี้ ทางเครือข่ายภาคประชาชนฯ เห็นว่าการขึ้น ราคาน้ำมัน เป็นการช้ำเติมในภาวะวิกฤติเศรฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวจากพิษ ภัยโรคร้าย โควิด-19 และเกิดภาวะสงครามจากต่างประเทศ นายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการบริหารพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันให้มีความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ และก่อนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐาได้พูดตอนหาเสียง ถ้าหากได้เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล จะปรับโครงสร้างพลังงานให้ น้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้าราคาถูก ลดลงทันทีที่เป็นนายกรัฐมนตรี เครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง

 

 

ยื่นหนังสือ ขอตรึงราคาน้ำมันดีเซล

 

ได้สรุปเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา 5 ข้อดังนี้

  1. ตรึงน้ำมันดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 1 ปี
  2. ยกเลิกการเก็บภาษีสรรพสามิต ที่ซ้ำช้อนเกี่ยวข้องกับน้ำมัน
  3. ยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน
  4. ให้ประกาศการขึ้นลงน้ำมันเป็นรายเดือน
  5. ยกเลิกเก็บค่าการตลาดและน้ำมันสูตรผสม

 

"ผมขอให้รัฐบาลได้บทวนพิจารณาให้ตรึง น้ำมันดีเซล ที่ 30 บาทต่อลิตร ตามข้อเสนอแนะแนวทางดังกล่าวข้างต้น 5 ข้อ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำมัน ผมจึงมีข้อเสนอกับทางรัฐบาลในเรื่องของ ราคาน้ำทัน ที่เราเรียกร้องให้อยู่ในราคา 30 บาทต่อลิตร อย่างน้อยก็สามารถที่จะช่วยเหลือให้รถทัวร์ ที่รับนักท่องเที่ยว ให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และทำให้ผู้ประกอบการ สามารถที่จะผ่อนรถต่อไป ซึ่งในปัจจุบันนี้มีหลายคน ไม่มีกำลังที่จะผ่อนรถต่อแล้ว จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลปรับโครงสร้างน้ำมันทั้งระบบ ซึ่งสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้พูดออกมานั้น เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม ทางรัฐบาล น่าที่จะให้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แต่เป็นไปทางตรงกันข้ามกลับไม่มีการสนับสนุน จากทางรัฐบาลเลย"

 

นายกฤษณ์ กล่าวอีกว่า การมายื่นหนังสือในวันนี้ เป็นฉบับที่ 4 แล้ว จะเป็นฉบับสุดท้าย ซึ่งหากยื่นไปแล้วตนมองว่าทางรัฐบาลน่าจะมีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวภายใน 10 วัน หากเกินระยะเวลาดังกล่าวแล้วทางสมาพันธ์ทั่วประเทศ ก็จะมีการยกระดับการเคลื่อนไหว ซึ่งตนยังไม่บอกว่าจะเป็นการยกระดับในลักษณะใด รอให้ถึงเวลาก่อน

 

 

ยื่นหนังสือ ขอตรึงราคาน้ำมันดีเซล

 

ข่าวที่น่าสนใจ