ข่าว

คนกรุงฯ สำรองน้ำด่วน กปน. แจ้งงดจ่ายน้ำชั่วคราว เช็กพื้นที่น้ำไม่ไหลที่นี่

คนกรุงฯ สำรองน้ำใช้ด่วนๆ "การประปานครหลวง" ประกาศแจ้งงดจ่ายน้ำชั่วคราว เช็กพื้นที่และเวลางดจ่ายน้ำที่นี่

7 มิ.ย.2567 การประปานครหลวง หรือ กปน. ประกาศแจ้งเตือนประชาชนเรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึง น้ำไม่ไหล วันที่ 11 และ 13 มิถุนายน 2567 เวลาประมาณ 22.00- 05.00 น. เช็กพื้นที่ น้ำไม่ไหล

  • 11 มิ.ย. 2567

คืนวันอังคารที่ 11 มิ.ย. 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล    

        

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มิลลิเมตร เพื่อตัดบรรจบท่อประธานเดิม เข้ากับท่อประธานชั่วคราวที่วางใหม่ บริเวณคลองดาวคะนอง ถนนสุขสวัสดิ์

 

ในคืนวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนเพชรหึงษ์ 
  • ถนนสุขสวัสดิ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองดาวคะนอง ถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า
  • ถนนประชาอุทิศ ถนนสุขสวัสดิ์-สาขลา 

คนกรุงฯ สำรองน้ำด่วน กปน. แจ้งงดจ่ายน้ำชั่วคราว เช็กพื้นที่น้ำไม่ไหลที่นี่

  • 13 มิ.ย.2567

คืนวันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. น้ำประปาไหลอ่อน ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ บางพื้นที่     

        

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อดำเนินการตัดอุดหน้าแปลนท่อประธาน บริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 38 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 

 

  • ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่คลองสำเหร่ ถึงคลองดาวคะนอง
  • ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยรัชดาภิเษก 1 ถึงซอยรัชดาภิเษก 7 
  • ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่แยกตัดถนนราชพฤกษ์ ถึงแยกมไหสวรรย์ 

 

คนกรุงฯ สำรองน้ำด่วน กปน. แจ้งงดจ่ายน้ำชั่วคราว เช็กพื้นที่น้ำไม่ไหลที่นี่

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ข่าวที่น่าสนใจ