ข่าว

คืนสมบัติชาติ วัตถุโบราณ 33 รายการ ให้แก่กรมศิลปากร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ป.ป.ส. ส่งมอบพระพุทธรูปโบราณ - โบราณวัตถุ 33 รายการ จากการยึดทรัพย์คดียาเสพติด คืนเป็นสมบัติชาติให้แก่กรมศิลปากร

30 พ.ค. 2567 พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในการส่งมอบพระพุทธรูปและโบราณวัตถุ จํานวน 33 รายการ ให้แก่กรมศิลปากร โดยมีนายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล รองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้รับมอบ และนายชนินทร์ อินทรสุคนธ์ ผู้อํานวยการสํานักบังคับคดีและบริหารงานกองทุน กับ น.ส.เด่นดาว ศิลปานนท์ ภัณฑารักษ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "โบราณวัตถุ" ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

คืนสมบัติชาติ วัตถุโบราณ 33 รายการ ให้แก่กรมศิลปากร

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวว่า พระพุทธรูปโบราณและ "โบราณวัตถุ" ที่ส่งมอบในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายหนึ่งเมื่อปี 2557  โดยมีการยึดทรัพย์สินเป็นพระพุทธรูปและโบราณวัตถุรวม 66 รายการ  ซึ่งศาลพิพากษาถึงที่สุด ให้ริบทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อตกเป็นของกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534

 

 

โดยทรัพย์สินทั้งหมด มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปโบราณ ทางสํานักงาน ป.ป.ส. จึงประสานมายังกรมศิลปากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อดําเนินการตรวจสอบ ซึ่งพบว่า เป็นพระพุทธรูปและวัตถุโบราณ จำนวน 33 รายการ ซึ่งตามนิยามที่กำหนดในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ตามมาตรา 25 กำหนดให้ "โบราณวัตถุ" ศิลปวัตถุ ที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ต้องนำมาเก็บรักษาไว้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จึงได้ประสานกรมศิลปากรส่งมอบ เพื่อประโยชน์และให้เป็นสมบัติของชาติและใช้ประโยชน์ทางราชการ

 

ด้านนายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล รองอธิบดีกรมศิลปากร ได้กล่าวขอบคุณการทำงานของสำนักงานป.ป.ส. ที่ให้ความสำคัญในความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อมีการตรวจยึดของกลาง ทรัพย์สินประเภทโบราณวัตถุ จากผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด ซึ่งทางคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของโบราณวัตถุ ที่มีฐานะเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน สมควรส่งมอบให้กรมศิลปากร ในฐานะที่เป็นองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่หลักในการปกป้องคุ้มครอง และอนุรักษ์โบราณวัตถุที่ล้ำค่าของชาติ

 

 

โดยโบราณวัตถุทั้ง 33 รายการที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่งมอบให้กรมศิลปากรนั้น จะถูกเก็บรักษา อนุรักษ์ให้คงอยู่ในสภาพที่ดี และรักษาความปลอดภัยอย่างมั่นคง ณ คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  เพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบศิลปกรรมและเทคนิคการหล่อพระพุทธรูปโบราณต่อไป

 

 

นอกจากนี้ น.ส.เด่นดาว ศิลปานนท์ ภัณฑารักษ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณวัตถุ ได้กล่าวถึงความสําคัญและประวัติความเป็นมาของโบราณวัตถุที่ สํานักงาน ป.ป.ส. ส่งมอบให้ในครั้งนี้ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าโบราณวัตถุทั้ง 33 รายการ เป็นของแท้เก่าดั้งเดิมทั้งสิ้น โดยมีพระพุทธรูปที่อายุเก่าแก่ถึง 600 ปี สมัยอยุธยาตอนต้น

 

 

ทั้งนี้ นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล รองอธิบดีกรมศิลปากร ได้นํา พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ และคณะสื่อมวลชน ร่วมในการชมสถานที่จัดเก็บโบราณวัตถุแต่ละประเภท อาทิ โบราณวัตถุประเภทโลหะ หิน แก้ว เครื่องปั้น และ ไม้ ภายในคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พร้อมอธิบายประวัติและความเป็นมารวมถึงความสําคัญต่างๆอีกด้วย

 

 

logoline