ข่าว

'กรมศิลปากร' สำรวจพบ 'แหล่งโบราณคดี' แห่งใหม่ 'ถ้ำเขาค้อม' อายุกว่า 3,000 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'กรมศิลปากร' สำรวจพบ 'แหล่งโบราณคดีแห่งใหม่' ถ้ำเขาค้อม อายุไม่ต่ำกว่า 3,000 ปี ชี้เป็นที่อยู่อาศัยของ 'ชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์' ที่สำคัญของไทย

ชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์โบราณ ที่พบในถ้ำเขาค้อ

 

วันที่23พ.ค.2567 นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดี กรมศิลปากร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมีการสำรวจพบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ภายใน ถ้ำเขาค้อม หมู่ 10 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัด สตูล จึงมอบหมายให้  สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบ

 

ขณะนี้ได้รับรายงานว่า เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2567 พบว่า ถ้ำเขาค้อม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขาหินปูนลูกโดด บริเวณริมอ่างเก็บน้ำด้านหลังของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 

จากการสำรวจทางโบราณคดี พบหลักฐานที่สำคัญ ได้แก่ ชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์  ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ เปลือกหอยน้ำจืดและเปลือกหอยทะเล เป็นต้น

 

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์โบราณวัตถุในเบื้องต้น กำหนดให้ ถ้ำเขาค้อม เป็น แหล่งโบราณคดี ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยหินใหม่ กำหนดอายุราว 3,000 – 6,000 ปี มาแล้ว

อ้างอิงผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีเพิงผาปาโต๊ะโร๊ะ อำเภอควนโดน จังหวัด สตูล เมื่อปี 2553 ซึ่งพบโครงกระดูกยุคก่อนประวัติศาสตร์ กำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ราว 3,000 ปีมาแล้ว

 

ผลจากการดำเนินงานทางด้านโบราณคดีที่ผ่านมา พบแหล่งโบราณคดี ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นพื้นที่จังหวัด สตูล เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย

 

โดยสำรวจพบ แหล่งโบราณคดี อย่างน้อย 46 แหล่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อประกาศรายชื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด

 

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวอีกว่า กรมศิลปากร ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมกันปกป้องคุ้มครองและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

 

การค้นพบครั้งนี้ถือเป็นการค้นพบที่สำคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีของ กรมศิลปากร และการพัฒนางานวิชาการต่อไปในอนาคต

logoline