ข่าว

เปิดผลแล็บอย่างเป็นทางการ 'ข้าว10ปี' กินได้ไหม

'กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์' เปิดผลแล็บอย่างเป็นทางการแล้ว 'ข้าว10ปี' กินได้ไหม มีสิ่งแปลกปลอม และ เชื้อรา หรือไม่ และยังมีคุณค่าทางโภชนาการไหม

ห้องแล็บตรวจข้าว10ปี ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่20พ.ค.2567 นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  นางวิชาดา จงมีวาสนา ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ นำโดย นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ร่วมกันแถลง ผลตรวจข้าว ใน 2 โกดังที่เก็บไว้ 10ปี จาก โครงการรับจำนำข้าว ที่ จ.สุรินทร์ 

 

โดย กระทรวงสาธารณสุข ได้รับ ข้าว10ปี จาก กระทรวงพาณิชย์ เพื่อตรวจสารเคมีตกค้าง สารปนเปื้อน สารพิษจาก เชื้อรา และคุณภาพของ ข้าว ด้านสารอาหารและอื่นๆ  ซึ่งเป็นการตรวจด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่มีความละเอียดและแม่นยำสูง

โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับ ข้าวสาร มา 2 ตัวอย่าง ถุงละ 3 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม เมื่อวันที่9พ.ค.2567 และเริ่มทำการตรวจเมื่อวันที่10พ.ค.2567 ใช้ระยะเวลาตรวจประมาณ 10 วัน

 

ผลออกมากลางดึกคืนวันที่17พ.ค.2567  

 

โดยในการตรวจ ได้ทำการตรวจ 3 ประเด็น คือ 1. ตรวจทางด้านกายภาพและสิ่งแปลกปลอม ทั้งลักษณะ สี กลิ่น ของเมล็ดข้าว ใช้การตรวจด้วยตาเปล่า ดม และกล้องจุลทรรศน์ กำลังขยายสูง

ผลพบว่า ตัวอย่างของ ข้าว10ปี พบสิ่งแปลกปลอม ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น เศษซากของมอด ขาปลวก และปีกแมลง

 

2.ตรวจด้านความปลอดภัย ตรวจหาสารพิษจาก เชื้อรา สารรม สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และ โลหะหนักปนเปื้อน

 

ผลตรวจ ไม่พบสารพิษจาก เชื้อรา อะฟลาท็อกซิน ซึ่งมีการตรวจซ้ำอีก 2 ครั้ง ก็ไม่พบสารพิษจาก เชื้อรา เช่นกัน

 

ส่วน สารรม รวมถึง สารกำจัดศัตรูพืช ผลตรวจไม่พบ สารรม

 

ส่วน โลหะหนักปนเปื้อน ผลการตรวจพบสารตะกั่ว แต่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่อันตรายไม่เกินมาตรฐาน 

 

3. การตรวจคุณค่าทางโภชนาการ ผลตรวจ พบว่ายัง มีคุณค่าทางโภชนาการ มีวิตามิน แคลเซียม แร่ธาตุ เกลือแร่ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  

 

ยืนยันว่า ข้าว10ปี จากตัวอย่างข้าวที่นำมาตรวจนั้น ยัง กินได้ ไม่เป็นอันตราย

 

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การตรวจครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในเรื่องคุณภาพ และความปลอดภัย  ส่วนขั้นตอนการประมูล หรือจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ขึ้นอยู่กับองค์การคลังสินค้า หรือ อคส. ในฐานะผู้ที่รับผิดชอบดูแลโดยตรง

 

ทั้งนี้ รักษาการ ผอ.อคส. กล่าวว่า จะดำเนินการขายได้เมื่อไหร่ คณะกรรมการต้องหารือร่วมกัน แต่คาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนพ.ค.2567นี้ จะสามารถประกาศจำหน่ายข้าวในสต๊อกเป็นการทั่วไปได้  ทั้งนี้ขั้นตอนทุกอย่างจะต้องเป็นไปอย่างรอบคอบมากที่สุด

ข่าวยอดนิยม