ข่าว

เตรียมรับกลับไทย 21 พ.ค. Golden Boy ประติมากรรมสำริด รูปพระศิวะ และสตรีพนมมือ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมศิลปากร เตรียมรับมอบโบราณวัตถุ จำนวน 2 รายการ Golden Boy ประติมากรรมสำริด รูปพระศิวะ และสตรีพนมมือ กลับไทย 21 พ.ค.67

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น ให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร รับมอบโบราณวัตถุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ Golden Boy และประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ (The Kneeling Female) จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และ มอบหมายกรมศิลปากร พิจารณาข้อตกลงและนำเสนอตามกระบวนการต่อไป

 

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 อธิบดีกรมศิลปากรในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการฯ ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการติดตามโบราณวัตถุประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะที่เก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกา

 

โดยกรมศิลปากรได้รับการติดต่อทางจดหมายจาก นาย Max Hollein ตำแหน่ง Director & CEO ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกา ซึ่งในจดหมายระบุว่า พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกา ประสงค์จะส่งมอบโบราณวัตถุ จำนวน 2 รายการ กลับคืนสู่ประเทศไทย ได้แก่ ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ Golden Boy และประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ (The Kneeling Female)

 

ประติมากรรมพระศิวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้รับการประสานจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกา โดยได้มอบหมายให้นาย John Guy ภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน เป็นผู้แทนในการเจรจาเกี่ยวกับรายละเอียดในการส่งมอบโบราณวัตถุ จำนวน 2 รายการ กลับคืนสู่ประเทศไทย

 

ซึ่งขณะนี้พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกา จะดำเนินการจัดส่งโบราณวัตถุ จำนวน 2 รายการ กลับคืนถึงประเทศไทย ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 โดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกา ยินดีที่จะลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการส่งมอบโบราณวัตถุดังกล่าว ภายหลังจากการส่งมอบโบราณวัตถุให้อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร

 

ประติมากรรมสตรีนั่งชันเข่าพนมมือ

ประเทศไทยได้รับโบราณวัตถุ จำนวน 2 รายการ กลับคืนสู่ประเทศไทย ได้แก่ ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ Golden Boy และประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ (The Kneeling Female)

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณวัตถุประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ Golden Boy เป็นโบราณวัตถุที่มีความสำคัญและมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเป็นโบราณวัตถุที่ถูกลักลอบขุดค้นจากโบราณสถานปราสาทบ้านยางหรือปราสาทบ้านยางโป่งสะเดา ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

 

เตรียมรับกลับไทย 21 พ.ค. Golden Boy ประติมากรรมสำริด รูปพระศิวะ และสตรีพนมมือ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ