ข่าว

อสม. เตรียมเฮ รัฐบาลเตรียมโอน 8,000 เข้าบัญชี เร่งทำ กม. ยกระดับเป็น ผช.พยาบาล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'สมศักดิ์' เผย รัฐบาลเพิ่มค่าป่วยการ อสม. เป็น 2,000 บาท เตรียมโอนพร้อมเงินตกเบิก 6 เดือน รวม 8,000 บาท ขณะที่ 'พ.ร.บ.อสม.' คาด 1 ปี ทำกฎหมายเสร็จ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานแถลงข่าว การยกระดับค่าป่วยการ สู่ SMART อสม. โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายไพศาล หงส์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวง และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วม ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 

นายแพทย์โอภาส กล่าวรายงานว่า อสม. ถือเป็นกลไกภาคประชาชนที่สำคัญของระบบการสาธารณสุขไทย ดำเนินการเคียงคู่กับกระทรวงสาธารณสุข มาเกือบ 50 ปี ด้วยแนวคิดที่มุ่งหวังจะแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย่างครอบคลุม ทั่วถึงตามหลัก Universal Health Coverage ซึ่งลำพังเพียงบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอาจจะไม่เพียงพอ จึงถือกำเนิด อสม. ขึ้นในปี 2521 จนถึงปัจจุบันมี อสม. จำนวนกว่า 1,070,000 คน ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
อสม. เตรียมเฮ รัฐบาลเตรียมโอน 8,000 เข้าบัญชี เร่งทำ กม. ยกระดับเป็น ผช.พยาบาล

โดยกระทรวงสาธารณสุขยกระดับให้ อสม. ทุกคน เป็น Smart อสม. โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการใช้แอปพลิเคชัน Smart อสม. ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยให้อสม. สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที และรายงานผลการให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ขณะที่นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ประเทศไทย เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติว่า เป็นประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะกลไกของพี่น้อง อสม. หรือ อาสาสมัคร เป็นกำลังสำคัญเข้ามามีส่วนร่วม ช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพดีขึ้น ซึ่งเมื่อรัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เข้ามาทำหน้าที่ ก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศให้มีคุณภาพ มีความยั่งยืน โดย ปี 2552 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ โครงการส่งเสริม อสม.เชิงรุก โดยสนับสนุนเงินค่าป่วยการ สำหรับ อสม. คนละ 600 บาทต่อเดือน เพื่อส่งเสริมบทบาท การทำงาน ของ อสม.

อสม. เตรียมเฮ รัฐบาลเตรียมโอน 8,000 เข้าบัญชี เร่งทำ กม. ยกระดับเป็น ผช.พยาบาล

ต่อมาในปี 2561 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้เพิ่มค่าป่วยการ อสม. ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเดือนละ 1,000 บาทต่อคน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น และในปี 2567 อสม. มีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น เช่น การดูแลคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ การติดตามหญิงตั้งครรภ์เข้าถึงยาเม็ดเสริมไอโอดีน และการติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในชุมชน เป็นต้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเงินค่าป่วยการให้เป็น 2,000 บาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของ อสม. ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานในชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้ อสม. ที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567 เป็นระยะเวลา 6 เดือน จะได้รับโอนเงินค่าป่วยการตกเบิกเข้าบัญชีธนาคาร จำนวน 6,000 บาท และได้รับโอนเงินค่าป่วยการสำหรับเดือนเมษายน 2567 อีก 2,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 8,000 บาท และในเดือนต่อไปๆ อสม. ก็จะได้รับ คนละ 2,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังจะมีการออกพระราชบัญญัติ อสม. คาดว่า จะใช้ระยะเวลาทำกฎหมายประมาณ 1 ปีงบประมาณ เพื่อรับรองสถานภาพ การพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ให้มีความเหมาะสม มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชน และหนุนเสริมนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

 

นอกจากนี้นายสมศักดิ์ กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหายาบ้า ในวันที่ 17 พ.ค.นี้ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ และจะนำมาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งตนขอเน้นย้ำว่า "ยาบ้า 1 เม็ด ก็มีความผิด" และจะถูกขยายผลยึดอายัดทรัพย์ด้วย ดังนั้น "ขอฝาก อสม.ที่มีทั่วประเทศ ช่วยกันเป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแส เพื่อรับรางวัลนำจับ 5% ด้วย"

 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

อสม. เตรียมเฮ รัฐบาลเตรียมโอน 8,000 เข้าบัญชี เร่งทำ กม. ยกระดับเป็น ผช.พยาบาล

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ