ข่าว

เปิดปฏิทิน เช็กวันจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เดือนนี้จ่ายวันไหน?

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดปฏิทิน เช็กวันจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เงินบำนาญรายเดือน ปี 2567 เดือนนี้จ่ายวันไหน? เช็กที่นี่

กรมบัญชีกลาง อัปเดต ปฏิทินการจ่าย "เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินบำนาญรายเดือน" เดือนนี้จ่ายวันไหนบ้าง?

 

 

เดือนพฤษภาคม 2567 กรมบัญชีกลาง จะจ่าย "เงินเดือนข้าราชการ" ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

 • เงินเข้าบัญชี รอบแรก วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567
 • เงินเข้าบัญชี รอบรอบ 2 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567

 

เปิดปฏิทิน เช็กวันจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เดือนนี้จ่ายวันไหน?

ปฏิทินการจ่าย "เงินเดือนข้าราชการ" และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ. 2567

 

เดือนมกราคม

 • รอบที่ 1 วันที่ 16 มกราคม 2567
 • รอบที่ 2 วันที่ 26 มกราคม 2567

 

 

เดือนกุมภาพันธ์

 • รอบที่ 1 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
 • รอบที่ 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

เดือนมีนาคม

 • รอบที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2567
 • รอบที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2567

 

 

เดือนเมษายน

 • รอบที่ 1 วันที่ 12 เมษายน 2567
 • รอบที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 2567

 

 

เดือนพฤษภาคม

 • รอบที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
 • รอบที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

 

 

เดือนมิถุนายน

 • รอบที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2567
 • รอบที่ 2 วันที่ 25 มิถุนายน 2567

 

 

เดือนกรกฎาคม

 • รอบที่ 1 วันที่ 16 กรกฎาคม 2567
 • รอบที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

 

 

เดือนสิงหาคม

 • รอบที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2567
 • รอบที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

 

 

เดือนกันยายน

 • รอบที่ 1 วันที่ 16 กันยายน 2567
 • รอบที่ 2 วันที่ 25 กันยายน 2567

 

 

เดือนตุลาคม

 • รอบที่ 1 วันที่ 16 ตุลาคม 2567
 • รอบที่ 2 วันที่ 28 ตุลาคม 2567

 

 

เดือนพฤศจิกายน

 • รอบที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน  2567
 • รอบที่ 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

 

 

เดือนธันวาคม

 • รอบที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม  2567
 • รอบที่ 2 วันที่ 24 ธันวาคม  2567

 

 

ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ไม่แสดงความประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบ

ลูกจ้างประจำ จะรับครั้งเดียวในรอบ 2 (เฉพาะเดือน ม.ค. และ ก.พ.)

ปฏิทินการจ่าย "เงินบำนาญรายเดือน" ของผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ. 2567

เปิดปฏิทิน เช็กวันจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เดือนนี้จ่ายวันไหน?

 • วันที่ 24 มกราคม 2567
 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่ 22 มีนาคม 2567
 • วันที่ 23 เมษายน 2567
 • วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
 • วันที่ 21 มิถุนายน 2567
 • วันที่ 23 กรกฎาคม 2567
 • วันที่ 23 สิงหาคม 2567
 • วันที่ 23 กันยายน 2567
 • วันที่ 24 ตุลาคม 2567
 • วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567
 • วันที่ 20 ธันวาคม 2567

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก : กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ