ข่าว

กยท.หนุนนโยบายรัฐเร่งออกโฉนดต้นยาง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารระบบ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กยท.เดินหน้าออกโฉนดต้นยางพาราตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ มั่นใจจะช่วยแก้ปัญหายางทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับยางอย่างยั่งยืน ย้ำไม่สนับสนุนการบุกรุกป่าแต่จะทำให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล

ดร.เพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (ประธานบอร์ด กยท.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ กยท. เร่งดำเนินการสำรวจต้นยางพาราทั่วประเทศทั้งที่ปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ และพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  เพื่อออกโฉนดต้นยางพาราให้กับเกษตรกรที่เป็นเจ้าของต้นยางตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

ทั้งนี้โฉนดต้นยางพาราจะระบุว่าใครเป็นผู้ครอบครองต้นยางพารา และตั้งอยู่ที่ใด เปรียบเสมือนเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองเฉพาะต้นยางพารา  ไม่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่ปลูก ซึ่งจะทำให้ทราบพิกัดที่ชัดเจนของต้นยางแต่ละต้น  ข้อมูลจำนวนพื้นที่ปลูกยางที่แท้จริงของประเทศไทย ตลอดจนปริมาณยางที่จะออกสู่ตลาดในแต่ละช่วงเวลา สามารถนำมาใช้วางแผนบริหารจัดการและแก้ปัญหายางทั้งระบบของ กยท.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กยท.หนุนนโยบายรัฐเร่งออกโฉนดต้นยาง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารระบบ

" ต้องยอมรับความจริงว่า  มีสวนยางจำนวนมากที่ปลูกในพื้นที่ที่รัฐไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ให้ได้ ทั้งๆ ที่เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมาตั้งแต่ก่อนที่รัฐจะประกาศเป็นเขตป่าสงวนหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรืออุทยานแห่งชาติเสียอีก  ดังนั้น เกษตรกรที่เป็นเจ้าของโฉนดต้นยาง เป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษา ก็ควรจะได้สิทธิ์ ในการครอบครองต้นยางที่ปลูกดูแลรักษาจนเติบโต

 

ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน  และมีรายได้จากการปลูกยางต้นนั้นๆ เพราะกว่าต้นยางจะเติบโตจนสามารถให้ผลผลิตน้ำยางได้นั้น ย่อมมีค่าใช้จ่าย สิ่งนี้ไม่ได้เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการบุกรุกป่า แต่จะทำให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลเพราะต้นยางเป็นไม้ยืนต้น การปลูกยางก็เหมือนปลูกป่า ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่า และยังมีรายได้จากป่าที่เป็นสวนยางอย่างยั่งยืน " ประธานบอร์ด กยท. กล่าวย้ำ

 

 

นอกจากนี้ การออกโฉนดต้นยางพารายังก่อให้เกิดประโยชน์ในอีกหลายมิติ เช่น ช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5  ที่เกิดจากการเผาป่า เพราะเกษตรกรเจ้าของสวนยางจะไม่ยอมให้มีการเผาป่าในพื้นที่สวนยางหรือพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากมีความเสี่ยงที่สวนยางจะได้รับความเสียหาย  สามารถตรวจย้อนกลับถึงแหล่งกำเนิดยางพาราตามกฎระเบียบ EUDR ของสหภาพยุโรป(EU)  เพราะโฉนดต้นยางจะทำให้รู้พิกัดของต้นยางซึ่งมีเอกสารสิทธิ์รับรอง  สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตได้ ซึ่งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ยืนยันแล้วว่ายางพาราเป็นไม้ยืนต้นที่กักเก็บคาร์บอนได้ 

กยท.หนุนนโยบายรัฐเร่งออกโฉนดต้นยาง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารระบบ

ดังนั้น เกษตรกรที่ได้รับโฉนดต้นยางก็จะมีรายได้เสริมจากการขายคาร์บอนเครดิต เฉลี่ยประมาณ  1,200 บาท/ไร่  ได้สิทธิ์ในการรับมาตรการช่วยจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการชดเชยการปลูกทดแทน มาตรการชดเชยรายได้  ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  รวมทั้งยังจะช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้ายางจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ กยท.ตั้งเป้าที่จะออกโฉนดต้นยางให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมด เพื่อให้การบริหารจัดการยางของไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การสร้างเสถียรภาพให้ยางพาราอย่างยั่งยืน

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ