ข่าว

เช็กปฏิทิน "เปิดเทอม 2567" เทอม 1 - 2 เริ่ม เปิดเทอม วันไหน ปิดเทอม เมื่อไหร่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กปฏิทิน "เปิดเทอม 2567" เทอม 1 - 2 เริ่ม เปิดเทอม ตั้งแต่วันไหน ปิดเทอม เมื่อไหร่ ขณะที่ มหาวิทยาลัย แต่ละที่ เริ่มเปิดภาคเรียนวันไหนบ้าง

เริ่มเข้าสู่ช่วงสัปดาห์ของการ "เปิดเทอม 2567" ซึ่งจะเริ่มทยอยเปิดการเรียน เทอม 1 ในสัปดาห์นี้ ทั้ง ประถม มัธยม รวมไปถึง มหาวิทยาลัย มีการเปิดเทอมในระยะเวลาที่ต่างกัน ทั้ง เทอม 1 และ เทอม 2 โดยมีข้อมูลดังนี้

 

 

โดย กฎกระทรวงศึกษาธิการ ได้ระบุเกี่ยวกับ ปฏิทินการ เปิด-ปิด ของแต่ละภาคเรียน ไว้ ให้สถานศึกษาเปิดและปิดภาคเรียนตามปกติในรอบปีการศึกษาหนึ่งตามที่ กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

 

ปฏิทินการเปิด-ปิดภาคเรียน

 

 • ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พ.ค. 2567 วันปิดภาคเรียน วันที่ 11 ต.ค. 2567
 • ภาคเรียนที่สอง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พ.ย. 2567 วันปิดภาคเรียน วันที่ 1 เม.ย. 2568

 

สถานศึกษาใดประสงค์จะเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเป็นผู้กำหนดตามที่เห็นสมควร

 

 

ในส่วนของ มหาวิทยาลัย นั้น จะมีช่วงเวลาที่เปิดปิดแตกต่างกันไป ซึ่งจะขึ้นอยู่กับนโยบายและหลักสูตรของแต่ละสถาบัน เช่น

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ภาคการศึกษาต้น เปิดเรียน 5 ส.ค. 2567 ปิดเรียน 11 ธ.ค. 2567
 • ภาคการศึกษาปลาย เปิดเรียน 6 ม.ค. 2568 ปิดเรียน 15 พ.ค. 2568

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ภาคการศึกษาต้น เปิดเรียน 24 มิ.ย. 2567 ปิดเรียน 18 ต.ค. 2567
 • ภาคการศึกษาปลาย เปิดเรียน 25 พ.ย. 2567 ปิดเรียน 14 มี.ค. 2568

 

สำหรับการเปิด-ปิด ของระดับมหาลัยแต่ละสถาบัน สามารถเข้าเช็กได้ผ่านเว็บไซต์ทางการหรือสำนักงานทะเบียน คลิกที่นี่

 

 

สพฐ. เน้นย้ำ แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ "โควิด19" มีดังนี้

 

 • ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ติดต่อราชการได้รับทราบ
 • เชิญชวนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้มาติดต่อราชการ ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
 • หมั่นดูแลความสะอาดของพื้นที่ที่นักเรียนใช้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ
 • หากตรวจพบเชื้อ (COVID-19) ให้สวมหน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และรีบพบแพทย์
 • ดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในสถานศึกษาโดยสอดคล้องตามคู่มือ "เฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา"
 • กรณีที่มีสถานการณ์ระดับรุนแรง ในสถานศึกษาให้พิจารณาปิดเรียน และจัดการเรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น Online, On-hand, On-air หรือ On-demand
 • ติดตามข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์โรคโควิด19 ทางระบบ Digital Disease Surveillance (DDS) และสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

 

 

มาตรการรับมือ โควิด19 ในโรงเรียน

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ