ข่าว

ทีม SEhRT ลงพื้นที่ ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ เหตุ 'แอมโมเนียรั่ว' ชลบุรี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ทีม SEhRT ประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากเหตุ โรงงานน้ำแข็งบางละมุง 'แอมโมเนียรั่ว' พบได้รับผลกระทบจากการสัมผัส แจ้งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วน สั่งหยุดการผลิตชั่วคราว

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินก๊าซ 'แอมโมเนียรั่ว' จากโรงน้ำแข็ง ในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อคืนที่ผ่านมา โดย 'ก๊าซแอมโมเนีย' ซึ่งเป็นก๊าซพิษที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในรัศมีโดยรอบในระยะ 3 กิโลเมตร

 

จากข้อเท็จจริงพบประชาชนได้รับผลกระทบจากการสัมผัส สูดดมก๊าซแอมโมเนีย เกิดอาการแสบตา แสบคอ หายใจลำบาก หายใจไม่ออก แสบตารุนแรง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วน พร้อมให้การช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล และนำผู้ป่วยได้รับผลกระทบทั้งหมดส่งโรงพยาบาลในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ สามารถควบคุมการรั่วไหลของ 'ก๊าซแอมโมเนีย' ได้แล้ว 

ทีม SEhRT ลงพื้นที่ ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ เหตุ แอมโมเนียรั่ว ชลบุรี

 

 

กรมอนามัย ได้ส่งทีม ปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทีม SEhRT ของศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สสจ. สสอ. สคร. รพ. รพ.สต. เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสุขภาพของประชาชน พบข้อเท็จจริงว่า โรงน้ำแข็งแห่งนี้ ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประสานให้หน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบมีการบังคับใช้กฎหมายโดยสั่งการให้ผู้ประกอบกิจการ ปรับปรุงด้านสุขลักษณะ ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ช่วงเกิดเหตุ 'แอมโมเนียรั่ว' มีการเก็บตัวอย่างน้ำแข็งที่ผลิตแล้วไปตรวจสอบพบค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ประมาณ 9 ซึ่งมีความเป็นด่างสูง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งโรงงานให้ทำลายน้ำแข็งดังกล่าวทั้งหมดห้ามนำมาจำหน่าย โดยโรงงานดังกล่าวได้นำน้ำแข็งจากแหล่งผลิตอื่นมาจำหน่ายแทนแล้ว 

 

ทีม SEhRT ลงพื้นที่ ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ เหตุ แอมโมเนียรั่ว ชลบุรี

 

และเพื่อเป็นการยืนยันผล ทีม SEhRT ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี มีการตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำแข็งที่โรงงานนำมาจากโรงผลิตอื่นเพื่อนำมาจำหน่าย พบค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ประมาณ 8 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานน้ำบริโภค ทั้งนี้ โรงงานดังกล่าวได้หยุดผลิตน้ำแข็งเป็นการชั่วคราว จนกว่าทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และตรวจสอบระบบการผลิตน้ำแข็งให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในช่วงที่ก๊าซ 'แอมโมเนียรั่ว' ไหล ทีมเจ้าหน้าที่ได้ใช้การสเปรย์น้ำเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของก๊าซพิษออกสู่ภายนอก ซึ่งน้ำที่ใช้สเปรย์ดังกล่าวจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน จึงไม่มีการปนเปื้อนของสารแอมโมเนียที่ปนมากับน้ำ ไหลลงในแหล่งน้ำสาธารณะ ระบบประปาชุมชน หรือประปาหมู่บ้าน ดังนั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ในการใช้น้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือนอย่างปลอดภัย

 

ทีม SEhRT ลงพื้นที่ ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ เหตุ แอมโมเนียรั่ว ชลบุรี

ทั้งนี้ ทีม SEhRT ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบรี ได้สนับสนุนหน้ากาก N95 สำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่อาศัยโดยรอบ เพื่อใช้สำหรับป้องกันตนเอง สำหรับประชาชนขอให้มีการดำเนินการติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง หากมีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่หรือให้มีการอพยพ ต้องปฏิบัติการคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยทันที เพื่อป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบทางสุขภาพ หลังการอพยพไปยังที่ปลอดภัย เมื่อกลับเข้าบ้านให้เปิดประตู หน้าต่างระบายอากาศทันทีพร้อมทำความสะอาดบ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์ ทันที เพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพ สังเกตความผิดปกติ หรืออาการต่าง ๆ ของตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง หากมีอาการแสบคอ หายใจไม่ออก และแสบตา ให้รีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หรือไปพบแพทย์ทันที 

 

ทีม SEhRT ลงพื้นที่ ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ เหตุ แอมโมเนียรั่ว ชลบุรี

 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นสัญญาณเตือนให้สถานประกอบการทุกแห่ง โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต โดยให้ทำการตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือ ระบบการผลิต โดยเฉพาะการจัดเก็บสารเคมีอันตรายภายในโรงงาน หากพบการชำรุด ผุ กร่อน หรือเสียหายให้เร่งซ่อมแซมโดยทันที เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน นอกจากนี้ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีมาตรการในการเฝ้าระวัง ควบคุม กำกับ ในสถานประกอบกิจการทั้งด้านสุขลักษณะ ความปลอดภัย และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไป ขอให้ประชาชนทุกท่านติดตามสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยทางสุขภาพของท่านและครอบครัว

 

 

logoline