ข่าว

มติเอกฉันท์ 'ก.อ.' ตั้ง 'ไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ' อัยการสูงสุด คนที่ 19

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ที่ประชุม คณกรรมการอัยการ (ก.อ.) มีมติเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ รองอัยการสูงสุด อาวุโสลำดับที่ 1 เป็น 'อัยการสูงสุด' คนที่ 19 

17 เม.ย. 2567  ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ
ประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอัยการ โดยมีวาระสำคัญในการแต่งตั้งอัยการสูงสุด แทน นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุด ที่จะพ้นวาระบริหารในวันที่ 30 ก.ย.2567 ที่จะถึงนี้  

มติ ก.อ. ตั้ง นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ เป็นอัยการสูงสุด

 

 

โดยที่ประชุม ก.อ. มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ รองอัยการสูงสุด ผู้มีลำดับอาวุโสเป็นลำดับที่ 1 เป็นอัยการสูงสุด คนที่ 19 

 

โดยขั้นตอนต่อไป สำนักงานอัยการสูงสุดจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการ และพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 10 ให้มีหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิสภา เพื่อให้นำเข้าที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 

และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต่อไป

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ