ข่าว

รองเสธ ทร. ตรวจเยี่ยมกำลังพลฝีพาย ขบวนเรือพระราชพิธี ระหว่างซ้อมบนเขียงฝึก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พล.ร.ท.วิจิตร ตันประภา รองเสนาธิการทหารเรือ สายงานกำลังพล ในฐานะประธาน คตร. ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพาย 'ขบวนเรือพระราชพิธี' ระหว่างการฝึกซ้อมในพื้นที่ส่วนบัญชาการกองทัพเรือวังนันทอุทยาน

เวลา 09.00 น. วันนี้ (3 เม.ย. 2567) พล.ร.ท.วิจิตร ตันประภา รองเสนาธิการทหารเรือ สายงานกำลังพล ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี  (ประธาน คตร.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพาย ขบวนเรือพระราชพิธี ที่อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมในพื้นที่ส่วนบัญชาการกองทัพเรือวังนันทอุทยาน จำนวน 449 นาย โดยเป็นกำลังพลฝีพายประจำเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ ประจำรัชกาลที่ 9 เรืออสุรวายุภักษ์ เรือครุฑเตร็จไตรจักร เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ เรืออีเหลือง เรือแตงโม เรือดั้ง 21 เรือดั้ง 9 เรือดั้ง 16 และเรือดั้ง 12

 

รองเสธ ทร. ตรวจเยี่ยมกำลังพลฝีพาย ขบวนเรือพระราชพิธี ระหว่างซ้อมบนเขียงฝึก

 

โอกาสนี้ประธานคณะกรรมการเตรียมการจัด ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลโดยมีใจความสำคัญว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพายบนเขียงฝึก ในพื้นที่กองบังคับการกองทัพเรือวังนันทอุทยาน พวกท่านทุกนายคงทราบถึงภารกิจครั้งสำคัญ ในการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในวันที่ 27 ต.ค. 2567 ซึ่งนับว่าเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของกองทัพเรือที่ได้รับความไว้วาง พระราชหฤทัยในการจัดเตรียม ขบวนเรือพระราชพิธี ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสต่างๆ ดังนั้นพวกเราทุกคนซึ่งต้องทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือ นายเรือ นายท้าย และฝีพายประจำเรือ จะทุ่มเทแรงกายแรงใจตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการตรวจเยี่ยมการฝึกในวันนี้ ได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการฝึก แนวทางรูปแบบการฝึกที่ถูกต้องตามโบราณราชประเพณี ที่มีความสง่างามและสมพระเกียรติ ตอนนี้เหลือเวลาฝึกอีกไม่นานแล้ว ผมขอให้พวกท่านได้ทุ่มเทให้กับการฝึก สุดท้ายผมขอขอบคุณผู้บังคับหน่วยรับเรือ ผู้แทนหน่วย ตลอดจนครูฝึก ที่ได้มาช่วยในการควบคุมกำกับดูแล และทุ่มเทการฝึกซ้อมให้กำลังพลฝีพายมีความพร้อม”

 

รองเสธ ทร. ตรวจเยี่ยมกำลังพลฝีพาย ขบวนเรือพระราชพิธี ระหว่างซ้อมบนเขียงฝึก

 

สำหรับฝึกซ้อมฝีพายบนเขียงเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมกำลังพลในการจัด ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค ใน พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามในวันที่ 27 ต.ค. 2567 ประกอบด้วย

 

  • การฝึกครูฝึกฝีพาย ระหว่าง 12 ก.พ. – 8 มี.ค. 2567 รวม 20 วันงาน
  • การฝึกฝีพายบนเขียง ระหว่าง 18 มี.ค. – 16 พ.ค. 2567 รวม 40 วันงาน โดยจะทำการแยกฝึกตามหน่วยต่างๆ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่สัตหีบ
  • การฝึกฝีพายในหน่วยในเรือในน้ำ ระหว่าง 28 พ.ค. – 30 ก.ค. 2567 รวม 40 วันงาน

 

 

ในส่วนของการเตรียมเรือพระราชพิธีนั้น อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ได้ดำเนินการ สำรวจ และซ่อมทำเรือพระที่นั่ง และเรือรูปสัตว์ ตั้งแต่ ธ.ค. 2566 โดยมีกำหนดส่งมอบให้กรมศิลปากรในวันที่ 5 เม.ย. 2567  เพื่อส่งให้กรมศิลปากร ดำเนินการ ตกแต่งตัวเรือ ต่อไป นอกจากนั้นยังได้ซ่อมทำเรือดั้ง และเรือแซง ตั้งแต่ ธ.ค. 2566 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 เม.ย. 2567  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 2567 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ได้เริ่มดำเนินการนำช่างจากบริษัทเอกชน เข้าซ่อมทำเรือพระราชพิธี ณ กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี คลองบางกอกน้อย และโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรี

 

รองเสธ ทร. ตรวจเยี่ยมกำลังพลฝีพาย ขบวนเรือพระราชพิธี ระหว่างซ้อมบนเขียงฝึก

 

การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในครั้งนี้ใช้เรือ พระราชพิธี จำนวนทั้งสิ้น 52 ลำ จัดขบวนเป็น 5 ริ้ว ความยาว 1,200 เมตร กว้าง 90 เมตร โดยใช้กำลังพลประจำเรือใน ขบวนเรือพระราชพิธี รวมทั้งสิ้น 2,200 นาย และในขบวนเรือประกอบด้วยเรือประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

1. เรือริ้วสายกลาง จำนวน 10 ลำ ประกอบด้วย

 1.1 เรือพระที่นั่งทรง จำนวน 1 ลำ คือ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นเรือพระที่นั่ง ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินทรงประทับ

 1.2 เรือพระที่นั่งรอง จำนวน 2 ลำ คือ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

 1.3 เรือทรงผ้าไตร จำนวน 1 ลำ คือ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช

 

2. เรือกลองใน - เรือกลองนอก จำนวน 2 ลำ ประกอบด้วย

 2.1 เรือกลองใน คือ เรือเรือแตงโม เป็นเรือสำหรับ ผู้บัญชาการขบวนเรือ

 2.2 เรือกลองนอก คือ เรืออีเหลือง เป็นเรือสำหรับ รองผู้บัญชาการขบวนเรือ

 2.3 เรือตำรวจ จำนวน 3 ลำ ประกอบด้วย เรือตำรวจ 1 - 3 ซึ่งเป็นเรือสำหรับคุ้มกัน ขบวนเรือพระที่นั่งภายในขบวน

 2.4 เรือแซง จำนวน 1 ลำ คือ เรือแซง 7 ซึ่งเป็นเรืออารักขาพระมหากษัตริย์ ปิดท้ายขบวน

 

3. เรือริ้วสายใน จำนวน 2 ริ้ว ริ้วละ 7 ลำ รวมเป็น 14 ลำ ประกอบด้วย

 3.1 เรือประตูหน้า จำนวน 2 ลำ ประกอบด้วย เรือทองขวานฟ้า และเรือทองบ้าบิ่น เป็นเรือนำริ้วขบวน

 3.2 เรือพิฆาต จำนวน 2 ลำ ประกอบด้วย เรือเสือทะยานชล  และเรือเสือคำรณสินธุ์ เป็นเรือนำขบวนที่ใช้ในการรบ

 3.3 เรือรูปสัตว์ จำนวน 8 ลำ ประกอบด้วย เรืออสุรวายุภักษ์ เรืออสุรปักษี เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ เรือกระบี่ปราบเมืองมาร เรือพาลีรั้งทวีป เรือสุครีพครองเมือง เรือครุฑเหินเห็จ และเรือครุฑเตร็จไตรจักร เป็นเรือที่แกะสลักหัวเรือเป็นรูปสัตว์จริงหรือสัตว์ในเทพนิยาย เพื่อบอกถึงเรือลำใดเป็นของกรมใด หรือขุนนางผู้ใด

 3.4 เรือคู่ชัก จำนวน 2 ลำ ประกอบด้วย เรือเอกไชยเหินหาว และเรือเอกไชยหลาวทอง เป็นนำหน้า

  หรือชักลากเรือพระที่นั่ง

 

4. เรือริ้วสายนอก จำนวน 2 ริ้ว ริ้วละ 14 ลำ รวม 28 ลำ ประกอบด้วย

 4.1 เรือดั้ง จำนวน 22 ลำ ประกอบด้วย เรือดั้ง 1 – 22 เป็นเรือป้องกันขบวนส่วนหน้า

 4.2 เรือแซง จำนวน 6 ลำ ประกอบด้วย เรือแซง 1 - 6 เป็นเรืออารักขาพระมหากษัตริย์

 

ทั้งนี้ งานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดย ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กำหนดจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 ต.ค. 2567

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ