ข่าว

อัปเดต 'สิทธิบัตรทอง' ช่วยเหลือเพิ่ม 3 กรณี จ่ายสูงถึง 4 แสน เช็กเลยมีอะไรบ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดต 'สิทธิบัตรทอง' ช่วยเหลือเพิ่ม 3 กรณี จ่ายเงินสูงถึง 4 แสนบาท เช็กเลยมีอะไรบ้าง พร้อมเผยวิธีเขียนคำร้องรับเงิน

อัปเดต สิทธิบัตรทอง รับช่วยเหลือ 3 กรณี สูงสุด 4 แสนบาท พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 41 ได้กำหนดให้บอร์ด สปสช. กันเงินจำนวนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินที่จ่ายให้กับหน่วยบริการ ไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ สิทธิบัตรทอง ในกรณีที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด

อัปเดต สิทธิบัตรทอง ช่วยเหลือเพิ่ม 3 กรณี มีดังนี้

 

 • ประเภทที่ 1 เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร (240,000-400,000 บาท)
 • ประเภทที่ 2 พิการหรือสูญเสียอวัยวะ (100,000-240,000 บาท)
 • ประเภทที่ 3 บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง (ไม่เกิน 100,000 บาท) 

 

โดยผู้ที่สามารถยื่นคำร้องได้แก่  ผู้ที่ได้รับความเสียหาย หรือทายาท หรือผู้อุปการะ หรือหน่วยบริการที่ให้บริหาร ทั้งนี้จะต้องยื่นคำร้องภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย

 

วิธีเขียนคำร้องเพื่อใช้ สิทธิบัตรทอง 

 

 1. ชื่อ-นามสกุล ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย
 2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
 3. ชื่อของหน่วยบริการที่ให้การรักษาพยาบาล
 4. วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล และวันที่ทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น
 5. สถานที่ที่สามารถติดต่อผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายได้โดยสะดวก
 6. ระบุภาระที่ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบเศรษฐานะ
 7. หลักฐานประกอบคำร้องของผู้ได้รับความเสียหาย ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา

 

 

สถานที่ยื่นคำร้องเพื่อใช้ สิทธิบัตรทอง 

 

 • หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ในจังหวัดที่เกิดเหตุ) หรือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1-13
 • หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) “ศูนย์สิทธิบัตรทอง”
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 2 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วน สปสช.โทร1330 

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ