ข่าว

'สทนช.' ออกคำเตือน 3-8 ธ.ค. 10 จว. ภาคใต้ เฝ้าระวังภัยฝนตกหนัก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

 รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ "สทนช." เผยข้อมูล   กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ คาดการณ์ 3-8 ธ.ค. พื้นที่ 10 จังหวัดภาคใต้ ไล่ตั้งแต่ ประจวบคีรีขันธ์ ลงไปจนถึง ยะลา สถานการณ์ไม่น่าวางใจ จากภาวะฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก เตือนทุกฝ่ายเตรียมรับมือ

นายชยันต์ เมืองสง  รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)  เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)  ได้ติดตามสภาพอากาศพบมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลาง พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้  ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 3-8 ธ.ค. ดังนั้นจึงได้ออกประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ไดัรับทราบ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ และแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก  ในพื้นที่ 63 อำเภอ    ของ  10 จังหวัดภาคใต้ 

 

 

 


 สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ทั้ง 6 3อำเภอ 10  จังหวัด ดังกล่าว ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณพื้นที่อำเภอทับสะแก บางสะพาน และบางสะพานน้อย    จังหวัดชุมพร บริเวณพื้นที่อำเภอสวี ทุ่งตะโก หลังสวน และพะโต๊ะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พุนพิน เคียนซา พระแสง และดอนสัก  จังหวัดตรัง บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองตรัง ห้วยยอด และวังวิเศษ  จังหวัดพัทลุง บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุงและควนขนุน


 

 

 

 

จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ขนอม สิชล นบพิตำ ท่าศาลา พรหมคีรี ลานสกา พระพรหม ปากพนัง ร่อนพิบูลย์ เฉลิมพระเกียรติ เชียรใหญ่ ชะอวด และหัวไทร    จังหวัดสงขลา บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา กระแสสินธุ์ ระโนด สทิงพระ สิงหนคร ควนเนียง หาดใหญ่ นาหม่อม และบางกล่ำ  จังหวัดปัตตานี บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ปะนาเระ มายอ แม่ลาน ไม้แก่น ยะรัง ยะหริ่ง สายบุรี และหนองจิก  จังหวัดยะลา บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองยะลา เบตง และรามัน

 

 

 

จังหวัดนราธิวาส บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส เจาะไอร้อง ตากใบ บาเจาะ ยี่งอ ระแงะ รือเสาะ จะแนะ สุคิริน สุไหงโก-ลก และสุไหงปาดี    นอกจากนี้ยังให้เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80  ที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง และอ่างเก็บน้ำที่มีสถิติปริมาณน้ำไหลเข้า 
อ่างเก็บน้ำมากกว่าความจุเก็บกัก ที่มีความเสี่ยงน้ำล้นอ่างฯ และส่งผลกระทบให้น้ำท่วมบริเวณด้านท้ายน้ำ

 

.

เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่ม -น้ำล้นตลิ่ง  แม่น้ำสายหลัก

.

 

สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่โดยเฉพาะเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  ให้พิจารณาบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม ไม่ให้เกิดผลกระทบหรือเกิดผลกระทบบริเวณท้ายเขื่อนน้อยที่สุด  รวมทั้งให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่ง บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของ คลองบางสะพาน คลองชุมพร แม่น้ำหลังสวน แม่น้ำตาปี คลองชะอวด คลองลำ คลองท่าแนะ แม่น้ำตรัง แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำปัตตานี แม่น้ำบางนรา แม่น้ำโก-ลก และคลองตันหยงมัสอีกด้วย 

'สทนช.' ออกคำเตือน 3-8 ธ.ค. 10 จว. ภาคใต้ เฝ้าระวังภัยฝนตกหนัก

ชยันต์ เมืองสง  รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

 

 

.

ย้ำวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม

.

 

 

ทั้งนี้ยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง ตลอด 24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ  ให้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม แนวคันบริเวณริมแม่น้ำ และเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ  ตลอดจนวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม ปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก น้ำในลำน้ำ รวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำ ให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้น – ลง ของน้ำทะเล  

 

 

 

 

โดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนัก   พร้อมทั้งเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ลอกท่อระบายน้ำ และบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที และที่สำคัญให้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ แจ้งเตือนล่วงหน้า  ให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์   รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   ระบุ

'สทนช.' ออกคำเตือน 3-8 ธ.ค. 10 จว. ภาคใต้ เฝ้าระวังภัยฝนตกหนัก

'สทนช.' ออกคำเตือน 3-8 ธ.ค. 10 จว. ภาคใต้ เฝ้าระวังภัยฝนตกหนัก

ประกาศเฝ้าระวังภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ที่มีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นกับหลายจังหวัดของภาคใต้ 

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ