ข่าว

รมว. เคลียร์ ปมโยก อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขึ้นรองปลัดฯ-เป้าพัฒนางานยธ.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รัฐมนตรีว่าการระทรวงยุติธรรม ตัดจบปัญหาว่าด้วย อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ   ขึ้นดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากมีการโยกย้ายบุคลากรภายในยธ. ระบุชัด การที่อธิบดีดีเอสไอ ก้าวขึ้นสู่รองปลัดกระทรวงฯ ทำให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาขับเคลื่อน

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม    เปิดเผยว่า   การโยกย้าย  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ของกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ พันตำรวจตรีสุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ   ( ดีเอสไอ) ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม

 

 

 

 

กระบวนการสืบเนื่องจาก พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรัตน์ ได้ถูกย้ายไปดำรงตำแหน่ง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ( ศอ.บต. )    ทำให้ตำแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่างลง จึงจำเป็นต้องเสนอย้ายพันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว   ขณะเดียวกันเนื่องจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม มีความสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนงานนโยบายของกระทรวงในภาพรวม กำกับงานของกรมในกลุ่มภารกิจ รวมทั้งประสานงานหน่วยงานต่างๆ พันตำรวจตรี สุริยา  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ   มีประสบการณ์ผ่านงานระดับอธิบดี ที่ปรึกษาหลายหน่วยงาน

 

 

 

 

เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ที่ว่าง  จากการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้   เป็นการยกระดับหลักนิติธรรมของประเทศ และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

 

 

 

ส่วนข้อกังวลในการดำเนินคดีสำคัญตามนโยบายรัฐบาลในภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะไม่ส่งผลกระทบกับการดำเนินคดีดังกล่าว โดยการพิจารณาดำเนินการจะยังคงเป็นไปตามพยานหลักฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษทุกประการ 

 

 

 

 

"การแต่งตั้งโยกย้ายของกระทรวงยุติธรรมในครั้งนี้ คำนึงถึงความรู้ความสามารถของผู้รับแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงเอกภาพและความรู้ความสามารถในการบังคับบัญชา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญไม่มีการกลั่นแกล้งหรือมีอคติใดๆ รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่เป็นที่สนใจของสังคม ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ คือคดีหมูเถื่อน โดยคดีดังกล่าวจะมีการดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาจนถึงที่สุด และครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญ"   พันตำรวจเอกทวี ระบุ 

 

 

รมว. เคลียร์ ปมโยก อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขึ้นรองปลัดฯ-เป้าพัฒนางานยธ.

พันตำรวจตรีสุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ   ( ดีเอสไอ)   ขึ้นดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ