ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญจักรมาลา - เหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 27,936 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวนทั้งสิ้น 27,936 ราย

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 140  ตอนพิเศษ 7 ข. เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2566

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญจักรมาลา จำนวน 7,382 ราย และเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 20,554 ราย รวมทั้งสิ้น 27,936 ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

(อ่านรายละเอียดพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2566)

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ