ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น 12,582 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น 12,582 ราย ปรากฏมีนักการเมืองดัง ‘พิพัฒน์-สุชาติ-สุพัฒนพงษ์-อธิรัฐ’ อยู่ด้วย ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 140  ตอนพิเศษ 1 ข เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2566 เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี ๒๕๖๕

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดซูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย รวมทั้งสิ้น ๑๒,๕๘๒ ราย ประกอบด้วย ชั้นสายสะพายจำนวน ๑๑,๔๒๔ ราย และชั้นต่ำกว่าสายสะพายสำหรับบุคคลบางประเภท จำนวน ๑,๑๕๓ ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

(อ่านรายละเอียดประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม)

logoline