ข่าว

'ม.จ.จุลเจิม ยุคล' โพสต์เฟซบุ๊ก เป็นกลอน 'ราชสวัสดิ์'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล' โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เป็นกลอน 'ราชสวัสดิ์' หลังราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ปรับลดชั้นยศทหารสัญญาบัตร จาก 'พลเอก' เป็น 'พลตรี' เปิดพระประวัติ การทรงงาน

วันที่ 9 พ.ย. 2566 “หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล” ออกมาเคลื่อนไหว ล่าสุดหลังมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จาก “พลเอก” เป็น “พลตรี” และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ตามที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้

โดยภายหลังจากมีประกาศดังกล่าว “หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล” หรือท่านชายใหม่วัย 76 ปี ได้โพสต์โซเชียลผ่านแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กส่วนตัว “จุลเจิม ยุคล” เป็นกลอน “ราชสวัสดิ์” ระบุว่า

 

โบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์

ราชสวัสดิ์ต้องเพียรเรียนรักษา

ท่านกำหนดจดไว้ในตำรา

มีมาแต่โบราณช้านานครัน

หนึ่งวิชาสามารถมีอย่างไร

ไม่ปิดไว้ให้ท่านทราบทุกสิ่งสรรพ์

หนึ่งกล้าหาญทำการถวายนั้น

มุ่งมั่นจนสำเร็จเจตนา

หนึ่งมิได้ประมาทราชกิจ

ชอบผิดตริตรึกหมั่นศึกษา

หนึ่งสัตย์ซื่อถือธรรมจรรยา

เหมือนสมาทานศิลไว้ให้มั่นคง

หนึ่งเสงี่ยมเจียมตัวไม่กำเริบ

เอื้อเอิบหยิ่งเย่อเพ้อหลง

หนึ่งอยู่ใกล้ชิดติดพระองค์

ไม่ทำเทียมด้วยทะนงพระกรุณา

หนึ่งไซร้ไม่ร่วมพระราชอาสน์

ด้วยอุบาทว์จัญไรเป็นหนักหนา

หนึ่งเข้าเฝ้าชาวในไม่พันพัว

เล่นหัวผูกรักสมัครสมาน

หนึ่งสวามิภักดิ์ใคร่ในภูบาล

ถึงถูกกริ้วทนทานไม่ตอบแทน

ม.จ. จุลเจิม ยุคล

 

 

เปิดพระประวัติ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

ประวัติ ม.จ.จุลเจิม ยุคลหรือ “ท่านชายใหม่” เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ กับหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา (สุฤทธิ์) เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ม.จ.จุลเจิม ทรงมีเชษฐา เชษฐภคินี และขนิษฐา ร่วมอุทร 4 องค์ คือ

  • มาลินีมงคล อมาตยกุล (ท่านหญิงหยอย; 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483)
  • ปัทมนรังษี เสนาณรงค์ (ท่านหญิงเม้า; 12 สิงหาคม พ.ศ. 2484)
  • หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล (ท่านชายมุ้ย; 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485)
  • หม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล (ท่านหญิงยุ้ย; 23 ตุลาคม พ.ศ. 2496)

 

 

ด้านการศึกษา 

ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านชายใหม่ ทรงศึกษาชั้นประถมที่วชิราวุธวิทยาลัย และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ก่อนจะได้รับการส่งไปศึกษาต่อจนจบมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียน Kemper Military School รัฐมิสซูรี สหรัฐฯ และทรงศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัย Western Pacific University (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัย California Miramar University) และหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการกีฬา

 

ม.จ.จุลเจิม ยุคล ได้กลับมารับราชการเป็นทหาร ยศร้อยตรี สังกัดศูนย์สงครามพิเศษหน่วยกองรบที่ 1 (กรพ.) ค่ายวชิราลงกรณ์ จ.ลพบุรี และเริ่มงานในส่วนของราชสำนัก ดังนี้

 

  • นายทหารประจำส่วนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร กองทหารมหาดเล็ก
  • รับราชการที่กรมข่าวทหารบก ช่วยราชการในกองอำนวยการรักษาความปลอดภัย (กรป.)
  • ราชองครักษ์พิเศษรักษาพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมราชองครักษ์
  • อดีตประธานสโมสรฟุตบอลราชวิถี
  • ราชการสนาม ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม ผกค พื้นที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อปี 2518 ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ส.ช.2) ประเภทที่ 2 จากเหตุการณที่เขาค้อ ปี 2518

 

 

ในปี พ.ศ. 2562 พลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ จากพลตรี เป็น พลเอก

 

 

ปัจจุบัน เป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ สนองพระเดชพระคุณเป็นราชองครักษ์พิเศษใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 

กระทั่ง ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ลดยศของ "พลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล" ลงเป็น "พลตรี" ตามเดิม

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ