ข่าว

'นายกฯ' สั่ง 'ปานปรีย์' ศึกษาความเหม่าะสม ปรับขึ้น เงินเดือนข้าราชการ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มีลุ้น เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สั่ง ปานปรีย์ ศึกษาแนวทาง ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่รัฐ ขอให้รายงาน ครม. ภายใน พ.ย. 66

วันที่ 5 พ.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมา นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505 /ว(ล) 23425 เรื่อง การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถึง นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รมว.คลัง รมว.แรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการ ก.พ. และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า เนื่องด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้ว่า รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างรายได้ สร้างชีวิตของคนไทยให้มีเกียรติ มีเงินเดือน และค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรม สอดคล้องและเพียงพอต่อปัจจัยด้านการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีนั้น

 

จึงขอมอบหมาย ดังนี้ 1. ให้กระทรวงแรงงาน เร่งรัดการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว

 

'นายกฯ' สั่ง 'ปานปรีย์' ศึกษาความเหม่าะสม ปรับขึ้น เงินเดือนข้าราชการ

2. ให้ นายปานปรีย์ ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการพลเรือน รับไปเร่งรัดให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ แนวทาง กรอบระยะเวลา และผลกระทบของการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ชัดเจน และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 ซึ่ง ครม.พิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกฯ เสนอจึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติ ครม.ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติ ครม.ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ