ข่าว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘ฐนัตถ์ สุวรรณานนท์’ เป็น ‘ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ’

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ‘ฐนัตถ์ สุวรรณานนท์’ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566

2 พ.ย.2566 - เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

 

นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

เศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘ฐนัตถ์ สุวรรณานนท์’ เป็น ‘ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ’

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ