ข่าว

'ราชกิจจาฯ' แพร่คำพิพากษาศาลฎีกาฯ 'ปารีณา' ชนะคดีปกปิดบัญชีทรัพย์สินฯ

ราชกิจจาฯ แพร่คำพิพากษาศาลฎีกาฯ 'ปารีณา ไกรคุปต์' อดีตสส.พลังประชารัฐ ชนะคดีปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เหตุไม่มีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน คดีหมายเลขดำที่ อม. 21/2565 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 25/2566ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ผู้ถูกกล่าวหา

 

โดยคดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน 2 รายการ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 134 วรรคสอง (1) มาตรา 167 และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 81 ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธ โดยศาลไต่สวนพยานผู้ร้อง 2 นัด พยานผู้ถูกกล่าวหา 1 นัด

\'ราชกิจจาฯ\' แพร่คำพิพากษาศาลฎีกาฯ \'ปารีณา\' ชนะคดีปกปิดบัญชีทรัพย์สินฯ

 

 

โดยศาลฯพิเคราะห์ ว่าการยื่นรายการทรัพย์สินในส่วนของสัญญาเงินกู้ฉบับดังกล่าว จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายกรทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบต่อผู้ร้อง และไม่มีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินสำหรับรายการนี้

 

 

และฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามีเจตนาแสดงรายการพระเครื่องไม่ตรงกับที่มีอยู่จริงและระบุราคาสูงกว่าความเป็นจริง กรณีจึงรับฟังไม่ได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบต่อผู้ร้อง

พิพากษายกคําร้อง

 

ติดตามอ่านรายละเอียดทั้งหมด

 

ข่าวที่น่าสนใจ