ข่าว

'ตลาดคลองบางหลวง' สัมผัสวิถีชีวิตริมคลอง เสพงานศิลป์ ถิ่นหุ่นละครเล็ก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วธ. เปิดตัว 'ตลาดคลองบางหลวง' ตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย สัมผัสวิถีชีวิตริมคลอง เสพงานศิลป์ ถิ่นหุ่นละครเล็ก อุดหนุนสินค้าของดีชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศษฐกิจท้องถิ่น

นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัวตลาดบก 'ตลาดคลองบางหลวง' หนึ่งในกิจกรรม 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ตลาดคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  

พิธีเปิดตัวตลาดบกคลองบางหลวง

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการเปิดงานว่า กระทรวงวัฒนธรรม มุ่งขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน จึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยทุนทางวัฒนธรรม การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : การดำเนินงานพัฒนาตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย ด้วยการพัฒนาศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย และจัดพิธีเปิดตัว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม พร้อมสนับสนุนขยายช่องทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ ในวงกว้าง ให้ตลาด ตลาดเชียงคาน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป

  ตลาดคลองบางหลวง

ด้าน นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าทุนทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์ไทย สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการคัดเลือกตลาดบก และตลาดน้ำ ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดย 'ตลาดคลองบางหลวง' ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินโครงการด้วยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมต่อการบริหารจัดการชุมชนและบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาที่มีอยู่ นำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนให้สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและองค์กรเครือข่าย ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการองค์กร และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่

  เปิดตลาดคลองบางหลวง

นายธวัชชัย แพงไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ เปิดเผยว่า 'ตลาดคลองบางหลวง' เป็นตลาดน้ำท้องถิ่นริมคลองบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เป็นที่ตั้งของชุมชนริมคลองบางหลวง ชุมชนเก่าแก่ฝั่งธนบุรี ในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของข้าราชการ ขุนนาง และเหล่าข้าหลวง ที่มาตั้งรกราก ตั้งแต่ครั้งสร้างเมืองธนบุรี ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า คลองบางข้าหลวง ปัจจุบันเพี้ยนเป็น 'คลองบางหลวง' ภายในตลาดประกอบด้วยชุมชน อาคารไม้เก่าแก่สูง 2 ชั้นเรียงรายตลอดริมฝั่งคลองบางหลวง มีร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านตัดผม พิพิธภัณฑ์คลองบางหลวง ซึ่งรวบรวมของเก่าต่าง ๆ ไว้หลายชนิด นอกจากนี้รอบ ๆ ตลาดน้ำ ยังประกอบด้วยวัดกำแพงบางจาก และวัดคูหาสวรรค์เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวัดเก่าคู่ชุมชนมาอย่างยาวนาน ภายในตลาดยังประกอบด้วยสิ่งที่น่าสนใจทั้ง บ้านศิลปิน ซึ่งเป็นบ้านเก่าของ ตระกูลรักสำรวจ ตระกูลช่างทองเก่าแก่ ซึ่งปรับปรุงให้เป็นสถานที่แสดงงานศิลป์ และเป็นที่รวมตัวของของกลุ่มศิลปิน เยาวชนที่รักงานศิลปะ และยังมีการเปิดแสดงหุ่นละครเล็ก ให้รับชมฟรี ในวันเสาร์-อาทิตย์ รอบเวลา 14.00 น. อีกด้วย

ตลาดคลองบางหลวง

 

ปัจจุบันตลาดน้ำคลองบางหลวง จัดเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวริมคลองแห่งหนึ่งในเขตภาษีเจริญ ตลาดแห่งนี้ได้รับความสนใจ ทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติ โดยเป็นเส้นทางผ่านของเรือหางยาว สามารถเล่นกิจกรรมทางน้ำพายเรือซับบอร์ดได้ เปิดบริการให้มาเที่ยวได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น.

  วัดคูหาสวรรค์

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ