ข่าว

กรมการข้าว รุกถึงที่ชวนเกษตรกรเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว- ศรีสะเกษ เกินเป้า

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'กรมการข้าว' เดินหน้ากับ   โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 ด้วยแนวคิดต้องการยกระดับการผลิตข้าว จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ราคาถูก ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อดึงชาวนาเข้าร่วม จัดเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวไปรับสมัครถึงที่

 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 มุ่งเน้นให้ชาวนาเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ และได้ปริมาณที่มากขึ้น ชาวนาสามารถจำหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น  สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดย กรมการข้าว จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในราคาถูก ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ แบ่งเป็น ข้าวขาวหอมมะลิ 105 กข15  จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 5 บาท ข้าวเหนียว และข้าวปทุมธานี1 จำหน่ายในกิโลกรัมละ 4 บาท และ  ข้าวขาวจำหน่ายในกิโลกรัมละ 3 บาท 

 

 

 

 

เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  สามารถประสานกับ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ หรือศูนย์ข้าวชุมชน สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน และผู้นำชุมชน อีกทั้งชาวนาที่สนใจสามารถรวมกลุ่มกันภายในชุมชน โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจะเดินทางไปรับสมัครถึงที่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร  นอกจากนี้กรมการข้าวได้มีการจัดทำคู่มือโครงการฯประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของโครงการอย่างถูกต้อง

 

 

 

 

กรมการข้าว รุกถึงที่ชวนเกษตรกรเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว- ศรีสะเกษ เกินเป้า ณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

.

 

 

 

น.ส. ดวงจันทร์ เกษบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ กล่าวว่า  โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษทุกอำเภอ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งภายในจังหวัดศรีสะเกษ  มีการทำนาปลูกข้าวประมาณ 3 ล้านไร่ ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก เกินกว่าเป้าหมายที่โครงการกำหนด มีเกษตรกรสมัครเข้ามาร่วมโครงการ  1,300 ราย 

 

 

 

สำหรับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการนี้ ผ่านสื่อบุคคล ผ่านกลุ่ม และสื่อออนไลน์ทั้งหมด ทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในปัจจุบัน  ต่างมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ข้าวในแปลงนาเกษตรกรมีความงอกงามดีขึ้น ข้าวไม่เสีย และไม่มีวัชพืชในแปลงนา เกษตรกรจึงไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายในการซื้อปุ๋ย ยา หรือสารกำจัดวัชพืช  น.ส. ดวงจันทร์ ระบุ
 

 

กรมการข้าว รุกถึงที่ชวนเกษตรกรเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว- ศรีสะเกษ เกินเป้า ดวงจันทร์ เกษบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด