ข่าว

รมว.เกษตร สั่ง กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักร ช่วยพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไข ภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลำปาง สถานการณ์ล่าสุดประกาศเขตภัยพิบัติ 5 อำเภอ มอบหมายกรมชลประทาน จัดเครื่องจักร พร้อมเจ้าหน้าที่ บูรณาการความร่วมมือ กับทางจังหวัด เพื่อหาทางบรรเทาสถานการณ์

ที่เทศบาลตำบลแม่ปุ อ.แม่พริก และบ้านต้นธง อ.เมือง จ.ลำปาง ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมทั้งแจกถุงยังชีพประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัย   สำหรับจังหวัดลำปาง มีพื้นที่ 7,833,726 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 1,036,512 ไร่ หรือร้อยละ 13.23 พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง สับปะรด ส้มเกลี้ยง และยางพารา ซึ่งในช่วง 27 - 30 ก.ย. ที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนัก น้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตร จำนวน 8 อำเภอ 35 ตำบล 144 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีการประกาศเขตภัยพิบัติ จำนวน 5 อำเภอ  

 

 

 

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ให้สัมภาษณ์ว่า
สถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ ได้มอบหมายกรมชลประทาน จัดเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือราษฎรแต่ละพื้นที่ และบูรณาร่วมกับส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือทางจังหวัด เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พร้อมสั่งให้จัดทำแผนการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ และในภาพรวมของจังหวัด ตรงไหนที่สามารถเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำได้ให้ดำเนินการทันที   ร้อยเอก ธรรมนัส ระบุ

 

 

 

 

รายงานข่าวแจ้งว่า  ในปี 2567 กรมชลประทานมีแผนดำเนินการในการสร้างอ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง และแก้มลิง 2 แห่ง ในจ.ลำปาง  เพื่อเก็บกักน้ำในพื้นที่ต้นน้ำและลุ่มน้ำสาขา อันจะ เป็นการช่วยเหลือทางด้านการเกษตรและบรรเทาอุทกภัย    ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและแจกถุงยังชีพ ณ อ่างเก็บน้ำแม่แย้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แพร่ และที่ประตูระบายน้ำ หาดสะพานจันทร์ อ.สรรคโลก  จ.สุโขทัย 

 

 

รมว.เกษตร  สั่ง กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักร ช่วยพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

รมว.เกษตร  สั่ง กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักร ช่วยพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม รมว.เกษตร  สั่ง กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักร ช่วยพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม รมว.เกษตร  สั่ง กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักร ช่วยพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมทั้งแจกถุงยังชีพประชาชนที่เดือดร้อน  พื้นที่ ลำปาง  แพร่  และ สุโขทัย

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ