ข่าว

นักวิชาการ ชู โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว เอื้อชาวนาลดต้นทุน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ชูบทบาท "โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566" ภายใต้ กรมการข้าว คือ การสนับสนุนให้เกษตรกร สามารถซื้อเมล็ดพันธุ์ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด มีจุดแข็งที่เมล็ดพันธุ์ข้าว ผ่านการปรับปรุงสภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานของกรมการข้าว

นางพิมลสิริ ศุภเสถียรไชย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ   เปิดเผยว่า  "โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566"  ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ได้รับมอบโครงการจาก กรมการข้าว โดยสนับสนุนเกษตรกรในการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์  ให้หันมามาใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี มีคุณภาพ อันจะลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพข้าวให้มีมาตรฐาน ซึ่งในการสนับสนุนเกษตรกร    ต่อการเข้าร่วมโครงการมีเป้าหมายในการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ในระยะเวลาทั้งหมด 3 ปี  ในโครงการนี้  เกษตรกรสามารถซื้อเมล็ดพันธุ์ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด

 

 

 

 

โดยราคาแบ่งเป็นข้าวขาวดอกมะลิ 105 หรือข้าว กข 15 จะขายในราคากิโลกรัมละ 5 บาท ข้าวเหนียวและข้าวปทุมธานี 1 ขายในราคากิโลกรัมละ 4 บาท ส่วนข้าวขาวทั่วไปกิโลกรัมละ 3 บาท   "ปกติเกษตรกรจะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของตนเองซ้ำ ๆ ทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะมีพันธุ์ปนค่อนข้างมาก  แต่การ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวกับกรมการข้าว  เกษตรกรจะได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการปรับปรุงสภาพแล้ว มีคุณภาพตามมาตรฐานของกรมการข้าว ซึ่งเกษตรกรสามารถซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการได้ถูกกว่าราคาในท้องตลาด  อันจะทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้มากขึ้น" นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  ระบุ

 

 

 

 

 

นักวิชาการ  ชู โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว เอื้อชาวนาลดต้นทุน

พิมลสิริ ศุภเสถียรไชย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

.

 

 

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566  ต้องการให้เกษตรกรได้เปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ที่ผลิตและจำหน่ายโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิต ให้ตรงกับความตามความต้องการของตลาด และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้   โครงการนี้เกิดขึ้น ภายใต้ปัจจัยที่คำนึงว่าการที่จะปลูกข้าวให้ได้ผลดีมีปัจจัยสนับสนุน ทั้งคุณภาพของดิน ปริมาณน้ำ และเทคโนโลยี แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือเมล็ดพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยสูง ต้านทานต่อโรค แมลงศัตรูพืช และได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาด กรมการข้าวจึงได้มีการดำเนินโครงการนี้ 

 

 

 

 

"ในปีถัดไป เกษตรกรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ และเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ
มาก่อน สามารถเตรียมความพร้อมในเรื่องของคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้ภูมิลำเนา "  อธิบดีกรมการข้าว  ระบุ

 

 

 

 

นักวิชาการ  ชู โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว เอื้อชาวนาลดต้นทุน

 

 

 

 

 


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ