ข่าว

แต่งตั้งโยกย้ายทส.7 ตำแหน่ง 'อรรถพล‘ นั่งอธิบดีอช.- ต่ออายุ 'ปลัดจตุพร'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม.เห็นชอบ แต่งตั้งโยกย้ายกระทรวงทรัพย์ฯ 7 ตำแหน่ง 'อรรถพล' ผงาดนั่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมต่ออายุราชการ 'จตุพร บุรุษพัฒน์' นั่งปลัดอีก 1 ปี ปูนบำเหน็จที่ผลักดัน เมืองโบราญศรีเทพ เป็นมรดกโลก แห่งใหม่ของไทย

วันที่ 26 ก.ย. 2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมครม. ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง 7 ตำแหน่งในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)ประกอบด้วย

  1. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช(อช.)
  2. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  3. นางสาวปรียาพร สุวรรณเกษ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
  4. นางอรชุน หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีให้ดำรงตำแหน่ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  5. นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
  6. นายสมศักดิ์ สักโกศลกุล อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพพูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมดำรงตำแหน่ง ลองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  7. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พาณิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพพูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

 

 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดี อช.

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบต่อเวลาการดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

 

 

มีรายงานว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถสูง อีกทั้งเป็นข้าราชการระดับสูงของประเทศไทย ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการร่วมเจรจา-นำเสนอผลักดัน เมืองโบราญศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เป็นมรดกโลก แห่งใหม่ของไทย  เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2566

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส.

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ