ข่าว

รมช.เกษตรฯ ห่วง 5 เขื่อนหลัก สั่ง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทำ " ฝนหลวง"เติมน้ำ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับทราบสถานการณ์น้ำ 5 เขื่อน ที่อยู่ในภาวะ มีปริมาณกักเก็บน้ำ ในขณะนี้ ไม่ถึงร้อยละ 50 ห่วง หากปล่อยไว้ กระทบไปถึงภาคการเกษตร การขาดน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค มอบ   กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เร่งทำ " ฝนหลวง"   เริ่มทันทีวันพรุ่งนี้

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เปิดเผยว่า  ได้มอบหมายให้   กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เร่งทำ " ฝนหลวง"    เพื่อเติมน้ำให้กับเขื่อนหลัก ใน 5 ภูมิภาค เนื่องจากขณะนี้ทราบว่า มีแหล่งกับเก็บน้ำ มีปริมาณกักเก็บน้ำไม่ถึงร้อยละ 50 ของความจุอ่าง ซึ่งบางแห่ง มีปริมาณน้ำไม่ถึงร้อยละ 30-40    ของปริมาณความจุอ่าง ซึ่งอาจทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอให้ประชาชนได้ใช้ ในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี   ทราบว่ามีน้ำไม่ถึงร้อยละ 40 ซึ่งหากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ก็จะส่งผลกระทบต่อเขื่อนรองลงมา ที่จะไม่สามารถส่งน้ำให้กับเกษตรกร และกระทบไปถึง   น้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค

 

 

 

 

 

ทั้งนี้สถานการณ์ภัยแล้ง  อันมีปัจจัยมาจาก ปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) เป็นสาเหตุหลักที่จะทำให้เกิดภาวะความแห้งแล้งในประเทศไทย  และภาวะฝนทิ้งช่วง   ขณะที่ภัยความแห้งแล้งอาจทำให้เกิดไฟป่า ทำลายระบบนิเวศ   ดังนั้นการเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหา จึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมการรับมือ  ขณะเดียวกันแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีฝนตกในทุกภูมิภาค แต่ก็ยังไม่สามารถเติมน้ำให้กับเขื่อน เพื่อเป็นทุนสำรองในการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญ

 

 

 

 

" ในฐานะที่กำกับงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับรายงานจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร    ถึงสถานการณ์ในขณะนี้ จึงสั่งให้เร่งเติมน้ำให้กับเขื่อนหลักหลายแห่งใน 5 ภูมิภาค    โดยได้มอบหมาย อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  ( สุพิศ พิทักษ์ธรรม )  ,  รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ  ( วีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ )   เร่งจัดทำฝนหลวงทันที  ตามแผนจะเริ่มในวันจันทร์ ( 25 ก.ย.)   โดย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะทำการประชุมวางแผนเพื่อทำฝนหลวงร่วมกับทีมฝนหลวงซึ่งมีอยู่จำนวน 11 ศูนย์ทั่วประเทศ  ด้วยเครื่องบินที่สามารถใช้การได้จำนวน 19 ลำ  คาดว่าจะสามารถทำให้ฝนตกบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ภายใน3-4 วันนี้ จากนั้นก็จะทำการทยอยเติมน้ำในรูปแบบโฟกัสแบบอิ่มตัวด้วยศาสตร์พระราชา " 

รมช.เกษตรฯ  ห่วง 5 เขื่อนหลัก สั่ง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทำ " ฝนหลวง"เติมน้ำ

ไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

.

 

 

เขา  กล่าวว่า   การทำฝนหลวงคือการเติมเต็มเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ เพราะแม้ว่าขณะนี้จะมีฝนตก แต่น้ำฝนก็ไม่ได้ตกเข้าไปในเขื่อนจึงทำให้น้ำต้นทุนเหลือน้อย อีกทั้งในอนาคตเมื่อเริ่มหมดฤดูฝน ก้อนเมฆบนฟ้าก็จะไม่มีพลังงาน ไม่มีความชื้นเพียงพอ จะเป็นเรื่องยากที่จะทำฝนเทียม การทำฝนหลวงได้นำสูตรของศาสตร์พระราชามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก่อนที่จะหมดฤดูฝนนี้ ซึ่งแนวทางนั้น ในจุดที่มีการปฏิบัติการทีมฝนหลวงจะขึ้นบินโปรยสารเคมี เพื่อทำให้ก้อนเมฆเกิดพลังงาน ให้มีการก่อตัวยกตัวขึ้นก่อน จากนั้นทีมฝนหลวงก็จะทำการโจมตีก้อนเมฆด้วยสารเคมีและทำให้เกิดฝนตกลงมาตรงเป้าหมายได้   "ภายหลังจากปฏิบัติการที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เรียบร้อย กรมฝนหลวงและการบินเกษตรออจะดำเนินการทำฝนต่อเนื่อง เพื่อเติมเขื่อนสำคัญๆ ให้ครบ 31 เขื่อน ตามแผนของกรมชลประทาน ในทุกภูมิภาค โดยก่อนการทำฝนหลวงจะคำนึงถึงความปลอดภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำ และความจำเป็นตามแผนเติมน้ำของกรมชลประทาน" นายไชยา ระบุ

 

 

 

 

 

 

รมช.เกษตรฯ  ห่วง 5 เขื่อนหลัก สั่ง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทำ " ฝนหลวง"เติมน้ำ
ไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    มอบหมายให้   กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  ทำ " ฝนหลวง"  เพื่อเติมน้ำให้กับเขื่อนหลัก เริ่มดำเนินการ วันจันทร์ที่ 25 ก.ย. 

.

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ