ข่าว

กรมเด็ก ยัน 'เงินอุดหนุนบุตร' ได้รับเดือน ก.ย. นี้ แน่นอน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อธิบดีดย. ขออภัยประชาชนที่เลื่อนจ่าย 'เงินอุดหนุนบุตร' เดือนก.ย ยันเร่งเบิกจ่ายเร็วสุดภายในเดือนนี้แน่นอน

จากกรณีประกาศการเลื่อนจ่าย 'เงินอุดหนุนบุตร' ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ซึ่งเดิมต้องจ่ายภายในวันที่ 8 กันยายน 2566 ให้กับผู้มีสิทธิรายเดิมและรายใหม่ จำนวน 2,288,337 คน 

นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยถึงการเลื่อนจ่าย 'เงินอุดหนุนบุตร' ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับเดือนกันยายน 2566 ว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ต้องขออภัยผู้มีสิทธิได้รับ 'เงินอุดหนุนบุตร' มา ณ โอกาสนี้ และขอยืนยันว่าจะเร่งเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ให้เร็วที่สุดภายในเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอน 

นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

นางอภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสาเหตุของการเลื่อนเบิกจ่าย 'เงินอุดหนุนบุตร' เดือนกันยายน 2566 นั้น เนื่องจากผู้มีสิทธิที่ได้ลงทะเบียนมีจำนวนมากเกินกว่าที่ประมาณการไว้ ทำให้งบประมาณปี 2566 ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ทั้งนี้ กระทรวง พม. จำเป็นต้องขออนุมัติงบกลางเพิ่มอีก 998.442 ล้านบาท เพื่อให้เพียงพอกับวงเงินที่จะต้องใช้เบิกจ่ายทั้งหมดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,462 ล้านบาทเศษ สำหรับผู้มีสิทธิที่ได้ลงทะเบียนไว้ประมาณ 2.3 ล้านคน ซึ่งงบกลางที่ได้ขอเพิ่มผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2566 เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจาก ครม. รักษาการ จึงจำเป็นต้องเสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อนเสนอกลับมาที่ ครม. อีกครั้ง จึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ได้ ซึ่งขณะนี้ ผ่าน กกต. เรียบร้อยแล้ว แต่ด้วยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน ครม.ชุดใหม่ ทำให้เรื่องทั้งหมดอยู่ในวาระการพิจารณา ส่งผลให้ผู้มีสิทธิ จะได้รับ 'เงินอุดหนุนบุตร' ล่าช้าสำหรับเดือนกันยายน 2566 ส่วนเดือนต่อไปจะดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุน ฯ ตามปกติ 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ