ข่าว

โปรดเกล้าฯ พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.ทสส. - พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผบ.ทบ.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ กองทัพไทย พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด , พล.อ. เจริญชัย หินเธาว์ เป็น ผู้บัญชาการทหารบก , พล.ร.อ. อะดุง พันธ์เอี่ยม เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ , พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ 762 ตำแหน่ง โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ

ตำแหน่งสำคัญ ประกอบด้วย

-กองทัพไทย
พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี 
เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลเอก อนุสรณ์ คุ้มอักษร
เป็นรอง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลเอก โดมศักดิ์ คำใสแสง 
เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน 
เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา
เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

.
 
-กองทัพบก

พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ 
เป็น ผู้บัญชาการทหารบก

พลเอก สุขสรรค์ หนองบัวล่าง
เป็น รองผู้บัญชาการการณ์ทหารบก

พลเอก กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย
เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก

พลเอก อุกฤษ บุญตานนท์ 
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

พลเอก ธราพงษ์ มะละคำ 
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 

พลโท พนา แคล้วปลอดทุกข์
เป็น เสนาธิการทหารบก

พลโท ชิษณุพงศ์ รอดศิริ 
เป็น แม่ทัพภาคที่1 

พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ 
เป็น แม่ทัพภาคที่2 

พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ 
เป็นแม่ทัพภาคที่3 

.

-กองทัพเรือ
พลเรือเอก อะดุง พันธ์เอี่ยม
เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข
เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก โกวิท อินทร์พรหม
เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

พลเรือเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก วรวุฒิ พฤกษารุ่งเรือง
เป็น เสนาธิการทหารเรือ

พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด
เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

-กองทัพอากาศ
พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล 
เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ
เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศเอก พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร
เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ

พลอากาศเอก วิศรุต สุวรรณเนตร
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศเอก อนันตชัย แก้วศรีงาม 
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศโท เสกสรรค์ คันธา
เป็น เสนาธิการทหารอากาศ

.

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ