ข่าว

'หางาน' มาทางนี้ กกจ.เตรียมกว่า5 พันตำแหน่ง ท่องเที่ยว - โรงแรม รับ High Season

กรมการจัดหางาน เตรียมตำแหน่งงาน กว่า 5,305 อัตรา รองรับฤดูท่องเที่ยว แนะผู้สนใจทำงานภาคบริการมีงานรองรับในระบบ ไทยมีงานทำ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 คลี่คลายลง เศรษฐกิจฟื้นตัวอีกครั้ง ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการกลับมาเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้มหาศาลให้ประเทศไทย ในช่วงใกล้เดือนพฤศจิกายน - เมษายน ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว สถานประกอบการต่างเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างคึกคัก ซึ่งเป็นโอกาสดีของแรงงานภาคบริการ ท่องเที่ยวและโรงแรม ผู้มีทักษะหรือประสบการณ์ด้านงานบริการ รวมทั้งผู้จบการศึกษาใหม่ และผู้ที่กำลังมองหางาน เนื่องจากสถานประกอบการกลุ่มนี้กำลังต้องการรับสมัครแรงงานจำนวนมากเพื่อขับเคลื่อนกิจการ ทั้งในรูปแบบงานประจำและงานพาร์ทไทม์ ทั้งยังพร้อมจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาในอัตราสูง

เตรียมตำแหน่งงานรองรับ Highseason

โดยล่าสุดกรมการจัดหางานได้สำรวจความต้องการแรงงานภาคบริการจากสถานประกอบการในเมืองท่องเที่ยว อาทิ ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ ซึ่งแจ้งความต้องการผ่านระบบ ไทยมีงานทำ แล้ว จำนวน 5,305 อัตรา อาทิ ตำแหน่งงานบริกร พ่อครัว พนักงานดูแลลูกค้า แม่บ้าน และพนักงานต้อนรับ และคาดว่ายิ่งใกล้ช่วงไฮซีซั่นจะมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาค้นหาตำแหน่งงานและสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ แพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ ที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th หรือใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือที่ Application ไทยมีงานทำ

 

ไทยมีงานทำ

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมากรมการจัดหางานให้ความสำคัญและติดตามปัญหาขาดแคลนแรงงาน ในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการมาโดยตลอด มีการแนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษาให้ทราบความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเลือกเรียนในสายงานที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง เช่น สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม พร้อมนำโครงการ 3 ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม เชิญชวนสถาบันการศึกษาในภาคอีสาน ร่วมโครงการเพื่อส่งนักเรียน นักศึกษา มาฝึกงานที่จังหวัดท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มทักษะ สร้างรายได้ ระหว่างศึกษา ร่วมกับการสนับสนุนการทำงานแบบรับรายได้เป็นรายชั่วโมง บูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกทักษะให้กับแรงงานในจังหวัดท่องเที่ยวในสาขาที่มีความขาดแคลน เช่น นวดไทย งานช่าง เป็นต้น เพื่อให้ภาคท่องเที่ยวและบริการมีแรงงานคุณภาพเพียงพอและยั่งยืน

นอกจากนี้ยังเตรียมการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ ในจังหวัดที่มีคนหางานเป็นจำนวนมากแต่ไม่มีตำแหน่งงานว่าง ไปยังจังหวัดที่มีงานแต่แรงงานไม่เพียงพอในช่วงไฮซีซั่น

 

สำหรับทุกคนที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บริการกับกรมการจัดหางานได้ที่แพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ ซึ่งรวบรวมตำแหน่งงานจากทั่วประเทศไว้จำนวนมาก คนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงาน ที่เหมาะสมกับตนเอง โดย Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่ และ ภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการประกาศรับสมัครงาน สำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ โดยการลงทะเบียนนายจ้าง เพื่อประกาศตำแหน่งงาน และคัดลอกรายชื่อผู้หางาน ซึ่งทั้งหมดนี้ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 -10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน 

 

ข่าวยอดนิยม