ข่าว

ปลัดพม. ยัน'เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ' จ่ายตามเดิม ประกาศเคียงข้างผู้สูงอายุ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปลัดพม.ประกาศพร้อมเคียงข้าง ปกป้องสิทธิผู้สูงอายุ ไม่ทำให้ผิดหวัง ยันผู้สูงอายุรายเดิมยังคงได้รับ 'เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ' เหมือนเดิม พร้อมเรียกข้าราชการทำความเข้าใจสื่อสารประชาชนอย่างถูก ลดความตื่นตระหนก

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับหนังสือร้องเรียนจากเครือข่ายประชาชน 53 องค์กร ที่รวมตัวคัดค้านการตัด 'เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ' หลังจากกระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบหลักเกณฑ์ใหม่การจ่ายเงิน 'เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ' เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2566 ที่ผ่านมา โดยระเบียบใหม่มีการเพิ่มคุณสมบัติ การเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ เป็นเงื่อนไขในการรับเบี้ยยังชีพ โดยตัวแทนเครือข่ายฯ ได้ยื่นแถลงการณ์ข้อเรียกร้องให้กับปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมอ่านแถลงการณ์ข้อเรียกร้อง ดังนี้ 1.กระทรวงมหาดไทย ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 แล้วกลับไปใช้ระเบียบเดิม ซึ่งคงสิทธิถ้วนหน้า โดยไม่ต้องพิสูจน์ความยากจน และตัดสิทธิการรับสวัสดิการซ้ำซ้อนไว้แล้ว 2. คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ต้องออกมาปกป้องสิทธิของผู้สูงอายุทุกคน ไม่ให้ถูกลิดรอน ต่ำลงไปกว่าที่เคยเป็น 3. พม.ต้องมีบทบาทสำคัญในการยกระดับการ เปลี่ยนเบี้ยยังชีพให้เป็นระบบบำนาญถ้วนหน้า ด้วยการออกเป็นกฎหมายรองรับ 4. กระทรวงการคลังทำหน้าที่ของตัวเองในการศึกษาตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็น และหาแหล่งรายได้ใหม่ๆ เข้ารัฐ เพื่อเพิ่มรายได้มาเติมเต็มการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนแบบถ้วนหน้า และ 5. รัฐบาลใหม่ ต้องผลักดันให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญมีเรื่องรัฐสวัสดิการเป็นสิทธิแบบถ้วนหน้าบรรจุ ในกฎหมายให้ชัดเจน

คัดค้านลดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เครือข่าย เรียกร้องคัดค้านตัดเบี้ยยังชีพ ด้านปลัดพม. ได้กล่าวกับเครือข่ายฯ ว่า พม.ยืนเคียงข้างผู้สูงอายุ และในฐานะที่พม.เป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ก็ขอให้มั่นใจว่าพม.จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ที่จะปกป้องสิทธิผู้สูงอายุโดยไม่ทำให้ผิดหวัง อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุรายเดิมยังคงได้รับ 'เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ' เหมือนเดิม ส่วนผู้ที่กำลังจะลงทะเบียนรับสิทธิ์รายใหม่ ณ เวลาใดก็ยังคงได้รับสิทธิ์ตามเกณฑ์ระเบียบมท.ฉบับเดิม เป็นไปตามบทเฉพาะกาลในระเบียบมท.ฉบับใหม่ที่กำหนดถึงเกณฑ์คุณสมบัติจะต้องเป็นไปตามมติ กผส. ซึ่งยังต้องรอรัฐบาลใหม่ที่จะกำหนดทิศทางนโยบาย เชื่อมั่นว่าทุกรัฐบาลก็คงต้องให้ความสำคัญกับคนทุกช่วงวัยที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้าน

 

 

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เรียกประชุมอธิบดีทุกกรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดกว่า 400 แห่งให้สื่อสารความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันถึงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุทุกคนยังคงได้รับเช่นเดิม ไม่มีผลกระทบ เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ