ข่าว

'เพื่อไทย' ให้คำมั่น วันสิ่งแวดล้อมโลก สางน้ำท่วม ภัยแล้ง อากาศสะอาด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เพื่อไทย" ออกคำแถลงเนื่องใน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"  ยืนยันสานต่อ   "นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม"  ที่เคยประกาศในสมัยหาเสียง   แก้น้ำท่วม ภัยแล้ง รับมือภาวะโลกร้อน   เร่งรัดออกโฉนด จัดหาที่ทำกิน 50 ล้านไร่   เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจที่ดี ของประเทศและประชาชน

พรรคเพื่อไทย ได้ออกคำแถลงเนื่องใน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"  โดยมีสาระสำคัญอยู่ที่   การนำเอา "นโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม" ที่ "เพื่อไทย" ประกาศออกไปแล้ว  นำขับเคลื่อน  ครอบคลุมใน 4 ประเด็น  ทั้งการแก้ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง    ,  สร้างอากาศสะอาด แก้ปัญหามลพิษ ,  เร่งรัดออกโฉนด แก้กฎหมาย   และการให้ความสำคัญ กับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 


.
 "นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม"
.
1.น้ำจะไม่ท่วม ไม่แล้ง  เตรียมการล่วงหน้ารองรับภัย El Niño ที่กำลังจะเกิดต่อเนื่อง ความร้อนที่ขยับสูงขึ้นในรอบ 4-5 ปีต่อไปนี้ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี ในปริมาณและเวลาที่ต้องการ ด้วยนโยบายการจัดการน้ำทั้งระบบ
.

2.คืนอากาศสะอาด คืนคุณภาพชีวิต คืนศักดิ์ศรีการดำรงอยู่ของคนไทย ด้วยนโยบายแก้วิกฤต PM2.5 ที่ต้นตอ ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน พร้อมสร้างข้อตกลงร่วม เจรจาระหว่างประเทศจัดการปัญหาร่วมกัน รวมทั้งผลักดันออกกฎหมายอากาศสะอาด


.
3.สร้างพื้นที่สีเขียวคุณภาพ ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ด้วยนโยบายเร่งรัดออกโฉนด แก้กฎหมาย พิสูจน์สิทธิ จัดหาที่ทำกิน 50 ล้านไร่ ประชาชนอยู่ร่วมทำกินกับป่า ด้วยเงื่อนไขชัดเจนที่ต้องปลูกไม้ยืนต้นตามสัดส่วนที่กำหนด ซึ่งนอกจากเป็นผลประโยชน์โดยตรงต่อเกษตรกรแล้ว ยังดียิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่ต้องมีเงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ  มาตรการดังกล่าวนี้จึงเป็นรูปธรรม สู่ความเป็นไปได้ ที่จะนำพาประเทศไทยเข้าสู่ภาวะ Carbon Neutral และ Net Zero ที่แท้จริง ทั้งยังสามารถขาย Carbon credit เสริมพลังทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

4.สำหรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจและการค้า จะถูกปฎิบัติไปตามทิศทางโลกที่ประเทศไทยเลี่ยงไม่ได้ โดยระบบต่างๆ ที่จะถูกสร้างขึ้นนั้น จะครอบคลุมกว้างขวาง และเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศ 
.
พรรคเพื่อไทยยืนยันที่จะผลักดันนโยบายดังกล่าว ด้วยการใช้อำนาจที่ได้รับจากประชาชน จากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ทั้งอำนาจในทางนิติบัญญัติและอำนาจบริหารอย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาและขจัดความเดือดร้อนทุกข์ยาก สู่คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจที่ดี ของประเทศและประชาชน
.

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ