ข่าว

ทางด่วนฟรี! 'มอเตอร์เวย์' ยกเลิกค่าผ่านทาง เส้นทางไหนบ้าง เช็กที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สงกรานต์ปีนี้! ครม.อนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 12 เม.ย. ถึงเวลา 24.00 น. วันที่ 18 เม.ย. อำนวยความสะดวก ช่วยประชาชนลดค่าครองชีพ สนับสนุนเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจช่วงเทศกาลสงกรานต์

"น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล" รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่าหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
 

การยกเว้น "ทางด่วนฟรี"  มีสาระสำคัญเป็นการการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ตอนกรุงเทพฯ - เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว)  ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ทางแยกเข้าพัทยา และตอน บ้านหนองปรือ - บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (บ้านอำเภอ)

 

 

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง -ต่างระดับบางขุนเทียน และตอนบางปะอิน – บางพลี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี 66 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพุธที่ 12 เม.ย. 66 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคารที่ 18 เม.ย. 66 รวมระยะเวลา 7 วัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ปีนี้มีวันหยุดต่อเนื่องกันระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย. 2566 รวม 5 วัน ที่คาดหมายได้ว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว เป็นผลให้การจราจรติดขัดในทุกสายทางที่ออกและเข้ากรุงเทพฯ และปริมณฑล  

 

 

 

"ทางด่วนฟรี" จะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง เกิดความคล่องตัว แล้วยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในกำรเดินทำง ลดภาระค่าครองชีพ ของประชาชน รวมทั้งเป็นกำรลดการใช้พลังงานของประเทศ และลดมลพิษทางอากาศด้วย

 

 

 

"น.ส.ไตรศุลี" กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้ประเมินผลจาการดำเนินการยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ทั้ง 2 เส้นทางดังกล่าว คาดว่าจะมีการการสูญเสียรายได้ประมาณ 164.71 ล้านบาท  โดยคาดการณ์จากปริมาณจราจรช่วงดำเนินการประมาณ 4,239,600 คัน  และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เงินค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ที่จัดเก็บได้ เป็นเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางซึ่งกรมทางหลวงได้รับยกเว้นไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน โดยนำส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ (ทุนหมุนเวียน) และนำเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาใช้จ่ายตาม พ.ร.บ.กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497  และ พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 จึงไม่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณแผ่นดินหรือภาระทางการคลังในอนาคต และไม่เข้าข่ายเป็นการดำเนินการที่มีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อ ครม. ชุดต่อไป ตามมาตรา 169 (1) ของรัฐธรรมนูญ

 

 

 

นอกจากนี้ "ทางด่วนฟรี" จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจที่สามารถประเมินเป็นมูลค่าเงินได้ประมาณ 267 ล้านบาท ซึ่งประเมินจากมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายจากากรใช้รถและมูลค่าการประหยัดเวลาจากการเดินทาง รวมทั้งยังมีผลประโยชน์ที่ไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าเงินได้รวมอยู่ด้วยได้แก่ การเพิ่มกำลังซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการต่างๆ และและผู้ผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวซึ่งคาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะก่อให้เกิดหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 227 ล้านบาท

 

 

ภาพ: ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ชลบุรี-พัทยา

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ