ข่าว

พิลึก จัดซื้อจัดจ้างซ่อมบำรุง 'ศูนย์ราชการฯ' ไร้ประกาศเชิญชวน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โครงการซ่อมบำรุง มูลค่าเกือบร้อยล้านบาทในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ มีกลิ่นแปลกๆ ไม่มีประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ แต่ให้มีการยื่นข้อเสนอแล้ว

กรณีปัญหาความไม่โปร่งใสด้านการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานราชการที่เกิดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อภาพลักษณ์ประเทศและงบประมาณแผ่นดินนั้น

 

 

ล่าสุดแหล่งข่าวจากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เปิดเผยว่า ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการภายในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ บางหน่วยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการจัดจ้างส่อล็อคสเปกหรือไม่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีหน่วยงานบริหารพื้นที่โดยบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

ทั้งนี้สาเหตุที่มีเสียงเล่าเสียงลือถึงความไม่โปร่งใส คือว่า ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างหลายปีที่ผ่านมามักเลือกใช้วิธีเชิญชวน แม้จะดำเนินการภายใต้ “ระเบียบบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด ว่าด้วยการพัสดุเพื่อการบริหารโครงการ พ.ศ. 2561” แต่เมื่อดำเนินการประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของ ธพส. และติดประกาศที่บริษัท ธพส. ไปแล้ว ปรากฏว่า บางงานไม่เคยมีการประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาขึ้นบนเว็บไซต์ของ ธพส. ให้สาธารณชนรับทราบ แต่จู่ๆก็มีบริษัทเข้ามาทำงานในภารกิจนั้นๆตามที่มีการเชิญชวน

แหล่งข่าวรายเดิม กล่าวด้วยว่า ล่าสุด ธพส.ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างงานดูแลและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร มูลค่าเกือบ 100 ล้านบาทโดย ธพส. ใช้วิธีส่งจดหมายถึงบริษัทต่างๆ เชิญให้ยื่นเสนอราคางานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฯ โดยอ้างว่า

ดำเนินการภายใต้ ระเบียบ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ว่าด้วยการพัสดุเพื่อการบริหารโครงการ พ.ศ. 2561 แต่ไม่มีการขึ้นประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์ของ ธพส. แต่อย่างใด ซึ่งจนถึงตอนนี้ได้มีการยื่นข้อเสนอให้ ธพส. ไปเรียบร้อยแล้ว จากพฤติการณ์แบบนี้ดูเหมือนว่าจะมีบริษัทที่ต้องการอยู่ในใจกันไว้อยู่แล้ว 

 

 

 

ทั้งนี้กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว เจ้าหน้าที่ ธพส. ดำเนินการสวนทางกับสิ่งที่ ธพส. ออกประกาศเรื่องมาตรการดำเนินการของ ธพส.เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เข้าทำนองเขียนด้วยมือลบด้วยเท้า ที่ระบุความตอนหนึ่งว่า ธพส.จะดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสเ้านจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแสดงถึงความโปร่งใส เปิดเผย ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง มีการบขงานที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก และได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงประชาชน ด้วยเหตุนี้ ธพส.จึงได้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม จัดทำมาตรฐานการดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้าง จัดช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทและจะมีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ธพส.

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ