ข่าว

เช็คเส้นทางก่อนเดินทาง "น้ำท่วม" หลายพื้นที่

กรมทางหลวงชนบท ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก "น้ำท่วม" อย่างต่อเนื่อง พร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั่วทุกภูมิภาค

เช็คเส้นทางก่อนเดินทาง \"น้ำท่วม\" หลายพื้นที่ กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้เวลา 08.30 น. วันที่ 25กันยายน ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาท สุโขทัย ขอนแก่น และนครราชสีมา จำนวน 6 เส้นทาง สามารถสัญจรผ่านได้ ดังนี้ 

- ถนนทางหลวงชนบทสาย ชน.4039 แยก ทล.- บ้านหนองประดู่ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท มีปริมาณน้ำท่วม 30 ซม.
- ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.4008 แยก ทล. 2148  - บ้านปะคำ อ.ด่านขุนทด,พระทองคำ จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำท่วม 15 ซม.
- ถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.3037 แยก ทล.229 – บ้านสำราญ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น มีปริมาณน้ำท่วม 20-35 ซม.
- ถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.3055 แยก ทล. 229 – บ้านมูลนาค อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น มีปริมาณน้ำท่วม 15 ซม.
- ถนนทางหลวงชนบทสาย สท.4011 แยก ทล. 1056 - บ้านสระบัว อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย มีปริมาณน้ำท่วม 10-35 ซม.
- ถนนทางหลวงชนบทสาย สท.4026 แยก ทล. 1327 - ถ้ำเจ้าราม อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ปักเสาแสดงเขตแนวน้ำท่วมเรียบร้อยแล้ว และได้ทำการบรรจุถุงกระสอบทราย เพื่อนำไปกั้นตามแนวถนนและบ้านเรือน เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที  ขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ และโปรดสังเกตป้ายเตือน โดย ทช.จะรายงานสถานการณ์ให้รับทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-นายกฯลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วม ลุ้น "พลังประชารัฐ" จัดทัพเดือนหน้า

 

ข่าวยอดนิยม