ข่าว

เปิด "ไทม์ไลน์" เยียวยาประกันสังคม 13 จังหวัด  "ม.39 , ม.40 " รับเงินอีกไม่กี่วัน เช็กรายละเอียด 

"เยียวยา"ประกันสังคม "มาตรา 39" และ "มาตรา 40"... เช็ก"ไทม์ไลน์"การโอนเงินที่นี่

 

"เปิดไทม์ไลน์"การจ่ายเงิน"เยียวยาประกันสังคม"  จำนวน 5,000 บาทสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40

 

กลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40


สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทยที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000บาท จำนวน 1 เดือน

 

กำหนดการได้รับเงิน

สำหรับการโอนจ่ายเงินนั้นปัจจุบันสามารถโอนเงินได้วันละ 1 ล้านราย โดยภาครัฐมีแผนจะเพิ่มจำนวนการโอนให้เป็น 1.5 ล้านราย เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับเงินเร็วขึ้น แบ่งออกเป็น 

 

ผู้ประกันตน มาตรา 39 ใน 13 จังหวัด (ที่สมัครและจ่ายเงินสมทบแล้วภายใน 10 ส.ค.) จำนวน 1.07 ล้านราย ใน 13 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา จะได้รับโอนเงินทางบัญชีพร้อมเพย์วันที่ 23 ส.ค. 64


ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 13 จังหวัด (ที่สมัครและจ่ายเงินสมทบแล้วภายใน 10 ส.ค.) จำนวนรวมกว่า 4 ล้านราย จะมีการทยอยโอนเงินทางบัญชีพร้อมเพย์ตั้งแต่วันที่ 24 -26 ส.ค. 64


โดยมีเป้าหมาย โอนเงินแก่กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 39, 40 ภายใน 27 สิงหาคมนี้ สำหรับล็อตแรก คือ ที่สมัครและจ่ายเงินสมทบแล้วภายใน 10 ส.ค.


(ทั้งนี้ ใน 10 จังหวัดแรก ไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาแล้ว)


แต่สำหรับ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา หากยังไม่ได้สมัคร หรือสมัครแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินสมทบ ยังสามารถทำได้จนถึงวันที่ 24 ส.ค.64 (และจะไปได้เงินพร้อมกับ 16 จังหวัดที่ประกาศรอบล่าสุด) 

 

โดยผู้ประกันตนทั้งตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 ใน 19 จังหวัด ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตน หรือสมัครแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินสมทบ ซึ่งประกันสังคมขยายเวลาให้จ่ายเงินได้ถึงวันที่ 24 ส.ค.64 นั้น ในกลุ่มนี้ จะต้องรออัพเดทการโอนเงินอีกครั้งหนึ่ง

 

(ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 คลิกตรวจสอบสิทธิ)

 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 64 เห็นชอบกรอบวงเงิน 33,471 ล้านบาท เยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อกำหนดฯ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,694,201 คน


โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

 

1. พื้นที่ดำเนินการ 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์  ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

 

2. กลุ่มเป้าหมายรวมประมาณ 6,694,201 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน 1,436,171 คน และมาตรา 40 จำนวน 5,258,030 คน

 

3. คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่มีสัญชาติไทย

 

สถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะ A (Active) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด13 จังหวัด) หรือ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัด) กรณีเป็นผู้สมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะรอชำระเงิน W (Wait) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

 

4. วิธีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา39 และมาตรา 40 จะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) เฉพาะที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชน

ข่าวยอดนิยม