ข่าว

ชม "นีโน่" ไม่หิวแสง "มงกุฎวัฒนะ" ยกระดับขั้นสูงสุดปฏิเสธรับส่งต่อผู้ป่วยโควิด

ชม "นีโน่" ไม่หิวแสง "มงกุฎวัฒนะ" ยกระดับขั้นสูงสุดปฏิเสธรับส่งต่อผู้ป่วยโควิด
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ชาวเน็ตชมเปาะ "นีโน่" ไม่หิวแสง ลงมือช่วยเตรียมความพร้อม รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี "มงกุฎวัฒนะ" ยกระดับขั้นสูงสุดปฏิเสธรับส่งต่อผู้ป่วย โควิด-19

พล.ต.นพ. เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เผยการเตรียมการยกระดับขั้นสูงสุดของ รพ. ซึ่งเป็น รพ.เดี่ยว ไม่มีเครือข่ายสาขาในสถานการณ์ระบาดเลวร้ายสูงสุด มีจำนวนเตียงที่เตรียมการแล้ว และกำลังจะพร้อมสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2564 อีกรวมทั้งสิ้น 3,320 เตียง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • ยกระดับการรับผู้ป่วยอาการหนักจัดชั้นสีแดงสูงสุด 198 เตียง ณ รพ.สนามพลังแผ่นดิน จำแนกดังนี้

 

 1. ผู้ป่วยโควิดอาการหนักระดับวิกฤติ ที่ต้องใส่ท่อหายใจ (Endotracheal Tube) ใช้เครื่องช่วยหายใจขั้นสูงพร้อมระบบมอนิเตอร์ผู้ป่วยวิกฤติ 48 เตียง
 2. ผู้ป่วยโควิดอาการหนัก แต่ยังไม่จำเป็นต้องใส่ท่อหายใจ (Endotracheal Tube) ใช้เครื่องช่วยหายใจออกซิเจนไหลเวียนสูง (Oxygen High Flow) โดยขณะนี้ได้ยกระดับขั้นเริ่มต้นแล้วตามจำนวนเครื่องช่วยหายใจออกซิเจนไหลเวียนสูง (Oxygen High Flow) เท่าที่มีอยู่แล้ว 20 เตียง หากจำเป็น สามารถเพิ่มจำนวนเครื่องช่วยหายใจออกซิเจนไหลเวียนสูง (Oxygen High Flow) ได้ จะสามารถยกระดับรับผู้ป่วยอาการหนักที่ยังไม่ต้องใส่ท่อหายใจ (Endotracheal Tube) โดยใช้เครื่องช่วยหายใจออกซิเจนไหลเวียนสูง (Oxygen High Flow) ได้สูงสุดถึง 150 เตียง

 

 

 • ยกระดับการรับผู้ป่วยอาการปานกลางจัดชั้นสีเหลืองสูงสุด 210 เตียง ณ รพ.ประจำถิ่นมงกุฎวัฒนะ จำแนกดังนี้

 

 1. ยกระดับการรับผู้ป่วยโควิดที่มีโรคไตวายเรื้อรัง ที่ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ณ ปัจจุบันที่มีจำนวนเครื่องไตเทียม 7 เครื่อง ฟอกเลือดสูงสุดวันละ 28 ราย มีจำนวนเตียงรับผู้ป่วยโควิดที่มีโรคไตวายเรื้อรัง 30 เตียงใน รพ.สนามพลังแผ่นดิน ทั้งนี้ ผมจะยกระดับด้วยการเพิ่มหอผู้ป่วยเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยโควิดที่มีโรคไตวายเรื้อรังอีก 60 เตียง ใน รพ.ประจำถิ่นมงกุฎวัฒนะ แต่เพิ่มเครื่องไตเทียมอีก 5 เครื่อง ใน รพ.สนามพลังแผ่นดิน เป็น 12 เครื่อง ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 นี้ โดยจะสนับสนุนโดยตรงแก่สมาคมโรคไตในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโรคไตฯ ส่วนจำนวนเตียงที่เคยรับผู้ป่วยโควิดที่มีโรคไตวายเรื้อรัง 30 เตียง ใน รพ.สนามพลังแผ่นดิน นั้นจะใช้รับผู้ป่วยโควิดอาการหนัก เพื่อใช้เครื่องช่วยหายใจออกซิเจนไหลเวียนสูง (Oxygen High Flow)
 2. ยกระดับการรับผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีโรคไตวายเรื้อรัง ณ รพ.สนามพลังแผ่นดิน ส่วนขยายอีก 90 เตียง และที่ รพ.ประจำถิ่นมงกุฎวัฒนะ อีก 60 เตียง

 

 • ผู้ป่วยโควิดที่ต้องทำการผ่าตัดทำคลอดหรือกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ ยังคงรับการส่งต่อเพื่อดำเนินการผ่าตัดทำคลอดสูงสุดวันละ 12 ราย เพียงแต่หลังผ่าตัดทำคลอดแล้ว รพ.ต้นทางต้องรับผู้ป่วยของตนกลับ เพราะไม่มีเตียงสำรองให้
 • รพ.พิทักษ์ราชัน (พลังแผ่นดินแห่งที่ 2) มีสถานภาพ 720 เตียง และ รพ.กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 มีสถานภาพ 320 เตียง ยังคงรับผู้ป่วยอาการน้อยได้วันละ 150 ราย ทั้งนี้ ผมจะเพิ่มจำนวนรับสูงสุดเป็นวันละ 400 ราย ได้ต่อเมื่อผมสามารถเปิด รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี (พลังแผ่นดินแห่งที่ 3) อีก 1,800 เตียงแล้ว โดยผมจำเป็นต้องกำหนดลำดับความสำคัญแก่ผู้ป่วยโควิด ที่ รพ.ประจำถิ่นมงกุฎวัฒนะ ตรวจพบการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR เองเสียก่อน เนื่องจากมีผู้มารับการตรวจโควิด ณ รพ.มงกุฎวัฒนะ เป็นจำนวนมาก จากนั้นจึงจะรับการส่งต่อจากสายด่วน 1330 , 1668 , 1669 ในลำดับถัดไป

 

 

 • รพ.ประจำถิ่นมงกุฎวัฒนะ ให้บริการ Home Isolation แก่ผู้ป่วยโควิดทุกรายที่ รพ.ประจำถิ่นมงกุฎวัฒนะ ตรวจการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ปัจจุบันดำเนินการจำนวนสะสมมากกว่า 500 รายแล้ว จำนวนมากกว่า 100 ราย สามารถกักกันและรักษาที่บ้านจนปลอดเชื้อโดยไม่ต้องรักษาตัวใน รพ.
 • ผมขอประทานอภัยที่ต้องปฏิเสธท่านทั้งหลาย ในการรับการส่งต่อผู้ป่วยโควิดที่ตรวจพบจาก รพ.อื่น ๆ เนื่องจากผมต้องรับผิดชอบผู้ป่วยโควิด ที่ รพ.ประจำถิ่นมงกุฎวัฒนะ เป็นผู้ตรวจพบการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR เองเสียก่อน หากผมแทรกคิวรับผู้ป่วยโควิดที่ตรวจพบจาก รพ.อื่น ๆ แล้วผู้ป่วยโควิด ที่ รพ.ประจำถิ่นมงกุฎวัฒนะ ตรวจพบก็จะไม่สามารถรับเข้า รพ. ได้ทั้ง ๆ ที่เป็นความรับผิดชอบของ รพ.มงกุฎวัฒนะ โดยตรง ผมจะปฏิเสธความรับผิดชอบนั้นไม่ได้นะครับ
 • รพ.สนามทั้งหมด ไม่สะดวกดังเช่น รพ.ประจำถิ่น แต่สถานการณ์ระบาดที่มีผู้ป่วยจำนวนมากและไม่มีเตียงรับผู้ป่วย ผมขอให้อดทนกันเถิดครับ รักษาตัวก่อน หายดีออกจาก รพ. กลับบ้านได้ แล้วค่อยมาดุด่าว่ากล่าวกันครับ

 

เปิดภาพคลิป "นีโน่" เตรียมความพร้อม รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี ชาวเน็ตชมเปาะ

นีโน่, โควิด-19, เหรียญทอง แน่นหนา, มงกุฎวัฒนะ

 

นีโน่, โควิด-19, เหรียญทอง แน่นหนา, มงกุฎวัฒนะ

 

นีโน่, โควิด-19, เหรียญทอง แน่นหนา, มงกุฎวัฒนะ

 

เพจ เหรียญทอง แน่นหนา แชร์โพสต์ภาพ "นีโน่" เมทนี บุรณศิริ ช่วยเตรียมความพร้อม รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี พร้อมแชร์คลิปวิดีโอความคืบหน้าล่าสุด ขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชม "นีโน่" อาทิ เฮ้ยนั่น ผู้พิพากษาสมทบ เชียวนะเป็นดาราด้วย เอ้อ ทำไมเขาไม่ออกมาคอลเอาท์นะ แต่เขาออกมา ออกแรงช่วย ไม่ต้องพูดอะไรเยอะ ไม่ต้องเทคนิคทางวิชาชีพมาแสดงออก พี่โน่ คนไม่เห็น เทวดาไม่เห็น แต่ตัวเราเห็นครับ โคตรรักพี่เลย , ไม่จำเป็นต้องร้องหาแสง แสงส่องสว่างเต็ม ๆ​ เลยค่ะ , ขอชื่นชมนีโน่ สุดยอดมากนีโน่ , รักนีโน่ และจิตอาสาทุก ๆ ท่าน ขอขอบคุณมาก ๆ นะคะ , ตัวอย่างดี ๆ ไม่ค่อยมีข่าว วิกฤติหนักอย่างนี้ต้องแยกความชอบไม่ชอบ วางทุกอย่างลง ร่วมมือช่วยกันผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ก่อน , พี่เค้ามาช่วยจริง ๆ และอาสาทุกท่านก็ทำเต็มที่มาก จะไปขอถ่ายรูปยังไม่มีเวลาเลยค่ะ

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด